Nettverksprodukter

Hvor fort g?r det ? bygge en Facebook applikasjon?

13-06-2013 14:17 SAS Institute AS Én enkelt plattform kombinerer SAS' sterke sider innen beslutningsstyring, visualisering og analyse.

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Oslo (13. juni 2013) ? Det er enkelt: bedre og raskere beslutninger styrker resultatet p? bunnlinjen. Men hvordan kan organisasjoner ta bedre beslutninger med enorme mengder med Big Data som fosser inn i og gjennom systemene deres? SAS? Decision Manager, fra lederen innen forretningsanalyse, integrerer prediktiv analyse, forretningsregler og dataadministrasjon for ? hjelpe selskaper med ? forbedre sine beslutningsprosesser.
Med SAS Decision Manager kan organisasjoner nyttegj?re seg Big Data, enten de bruker analyse til strategiske beslutninger eller til daglige beslutninger, som f.eks. kreditt, bedrageririsiko, nest beste tilbud, prising og kravgodkjennelse. Ved ? automatisere deler av beslutningsprosessen kan organisasjoner forbedre hastigheten og n?yaktigheten i beslutninger og sikre at de er konsistente og repeterbare.
SAS? Decision Manager forbedrer prestasjonene
Toppledere i en global finansvirksomhet visste eksempelvis at bedre utl?nsbeslutninger reduserte kredittrisikoen. Tradisjonelt hadde virksomhetens analyseteam bygget opp et lite antall modeller for ? predikere tilbakebetaling av l?n. Virksomhetens IT-team mottok deretter modellen og kundedata ble matet inn for analyse. Til slutt godkjente forretningsmedarbeideren l?n basert p? modellens anbefalinger. Disse mange trinnene og overleveringene ?kte tidsbruken og kostnadene for utl?nsbeslutningene.
SAS Decision Manager setter n? den samme virksomheten i stand til ? mate data inn i en rekke forskjellige datamodeller og eliminerer samtidig overleveringen mellom teamene. Dette har redusert beslutningssyklusen fra m?neder til timer. Og med SAS Decision Manager blir l?nebeslutninger kontinuerlig validert og modifisert basert p? fortl?pende innmating og videre analyse.
SAS Decision Manager har ogs? hjulpet forretningsmedarbeiderne i denne finansvirksomheten til ? opprette forretningsregler for ? avgj?re hvordan man skal bruke modellens ut-data. IT- og forretningsteamene bruker n? de mest relevante modellene og forretningsreglene til l?nebeslutninger, og hastigheten og effektiviteten i utl?nsvirksomheten har ?kt vesentlig.
– Vi ser at det blir viktigere og viktigere at beslutninger kan tas til rett tid, som i mange tilfeller vil si mer eller mindre realtid. Dette krever gjennomgripende endringer b?de i prosesser, kompetanse og teknologi s?rlig hos st?rre virksomheter, sier Henrik Slettene, Nordisk Direkt?r CoE Information Management i SAS Institute.
– SAS Enterprise Decision Manager er et verkt?y som forenkler og forbedrer beslutningsprosesser for alle typer virksomheter. L?sningen bygger p? bruk av automatiserte forretningsregler som er enkle ? endre, og én integrert plattform gir virksomheter en beslutningssyklus som gir tettere kobling og samarbeid mellom forretning, IT og analyse. Dette medf?rer at alle i virksomheten kan ta raskere og mer n?yaktige beslutninger med et oppdatert, felles beslutningsgrunnlag fremfor magef?lelse, forklarer Slettene.
Automatiser beslutninger, styrk verdien av Big Data
SAS Decision Manager leverer ett visuelt grensesnitt som:
Integrerer forretningsregler, prediktive analysemodeller og optimering med forretningsprosesser.
Leverer et felles beslutningsmilj?.
Sentrerer beslutningsutformingen rundt en beslutningsflyt som st?tter analyse, simulering og rapportering.
Nyttegj?r seg eksisterende SAS High-Performance Computing og Big Data-infrastruktur.
– Virksomheter har utfordringer med at beslutninger, b?de strategiske og operative, tas i ulike deler av organisasjonen uten mulighet for ? se helhetsbildet. SAS Decision Manager er en analyseplattform som samler beslutninger i ett enkelt rammeverk. L?sningen kan brukes av hele virksomheten og medf?rer at alle beslutninger som gj?res trekker virksomheten i samme retning, p?peker Slettene.

For ytterligere informasjon:
Wenche Nielsen, Markedsdirekt?r SAS Institute AS
[email protected], Mobil: + 47 472 73 066

Om SAS Institute i Norden og Baltikum
SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 127 land, og er ledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics l?sninger. Selskapet har opparbeidet en sterk posisjon i Norden og Baltikum og bist?r over 1300 kunder fra kontorer i Oslo, Stavanger, K?benhavn, Skanderborg, Stockholm, Helsinki, Riga og Vilnius.
Siden 1976 har SAS Institute gitt kundene muligheten til ? ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverand?ren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og l?sninger for Business Analytics, slik at du f?r ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.
Se ogs? www.sas.com, eller respektive lands hjemmesider: www.sas.com/norway, www.sas.com/denmark, www.sas.com/sweden, www.sas.com/finland eller www.sas.com/estonia
SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11.000 ansatte og 50.000 kunder i 126 land. SAS er verdensledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics-l?sninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til ? ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.
Vedlagte filer
Word-dokument 2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy