Hvor mange kunder t?r du miste?

Hvor mange kunder har du planlagt ? miste til konkurrentene dine neste ?r fordi webl?sningen din ikke er brukervennlig? Hvor mange kunder t?r du miste?
Sp?rsm?lene er det Frode R?inaas i Norges Blindeforbund som stiller. Og han vil gjenta dem p? H?stkonferansen til Distansehandel Norge. Hans svar er: Ta sats n? og start arbeidet med ? skape en brukervennlig nettl?sning etter prinsippene for universell utforming.
Frode R?inaas leder Norges Blindeforbunds prosjekt ?Teknologi for alle?. P? H?stkonferansen vil snakke om hvorfor det er smart ? satse p? universell utforming p? nett.
? Alle som selger varer og tjenester p? nettet vil utelukkende ha fordeler av ? satse p? l?sninger som kan brukes av de fleste. Det er ikke nok bare ? v?re tilgjengelig. Forskjellen p? tilgjengelighet og brukervennlighet er at en webl?sning som er tilgjengelig ikke n?dvendigvis trenger ? v?re brukervennlig, mens en brukervennlig l?sning alltid er tilgjengelig, sier R?inaas.
? Hvis man gj?r en webl?sning tilgjengelig for kun blinde, betyr det ikke s? mye ?konomisk for butikkeier siden antallet blinde i kundemassen er relativt liten, Men som en f?lge av innsatsen har man plutselig gjort l?sningen bra ? bruke for alle tastaturbrukere. Og dem er det jo en del flere av. Og s?nn er det ogs? videre: 1prosent her, 5 prosent der. Plutselig blir det ogs? god butikk ? tenke universell utforming fordi man “?pner opp” butikken for flere potensielle kunder.
Til hjelp for oss alle
R?inaas sier at hvis man fokuserer p? ? gj?re en webl?sning god ? bruke for personer med dysleksi, nedsatt kognitiv forst?else, redusert synsfunksjon, redusert h?rsel, redusert motorisk funksjon i hender/fingre og andre med utfordringer, s? har man automatisk gjort den til en bra l?sning for de fleste.
? Stormberg, Komplett, og mange andre webeiere er opptatt av ? n? flest mulig kunder p? en positiv m?te for ? ?ke salget. Hvis din webl?sning for eksempel gir 10 prosent av kundene en d?rlig brukeropplevelse fordi kontrasten er for d?rlig, hvor lenge t?r du vente med ? endre p? det, sp?r R?inaas.
H?stkonferansen er ?pen for foreningens medlemsbedrifter og Business Partnere, samt Trygg E-handlere og andre netthandlere som ?nsker ? bli kjent med Distansehandel Norge.
Les mer p? http://distansehandel.no/

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Authors

Related posts

Top