Nettverksprodukter

IBM Edge 2013

Innovasjon Norge har bevilget 6 mill. kroner til gjennomf?ring av en forsknings og utviklingskontrakt (IFU) mellom Trondheimsbedriften Boost Communications AS og storklubben Manchester City FC.

Innovasjon Norge har bevilget 6 mill. kroner til gjennomf?ring av en forsknings og utviklingskontrakt (IFU) mellom Trondheimsbedriften Boost Communications AS og storklubben Manchester City FC.
Boost Communications har levert en rekke mobiltjenester til Manchester City FC (MCFC) siden de fikk den f?rste kontrakten i mars 2012 om ? bygge en mobilversjon av klubbens nettside.
Senest i mars i ?r vant selskapet en ny kontrakt med klubben i konkurranse med ti andre engelske selskaper. P? kort tid har Boost etablert et tett samarbeid med MCFC.

Bakgrunnen for den nye forsknings- og utviklingskontrakten er at MCFC rettet en foresp?rsel til Boost om ? bist? i ? videreutvikle klubbens strategi knyttet til ? ?ke annonseinntektene p? mobil/ nettbrett, samt jobbe frem en smartere m?te ? annonsere p? for mobile enheter. Basert p? dette ble det utviklet en plan med m?l om ? bygge neste generasjons plattform for smart mobilannonsering, med sportsannonsering som innfallsvinkel.

Eksempel p? mobil annonsering er at man ser en bannerannonse inne p? mobilversjonen av en nettavis, som man kan klikke p?. S? langt har dette v?rt preget av enkle formater og lite m?lretting.
– Vi tror det ligger en stor oppside i ? gj?re mobilannonser ?smartere? enn de er i dag. Mobilen er et helt annet medium enn en PC, men s? langt har stort sett de fleste aviser og annons?rer kun fors?kt ? gj?re det samme som p? en PC, men p? en mindre skjerm, sier daglig leder ?ystein R. Skiri i Boost Communications.

Seniorr?dgiver i Innovasjon Norge, Hans Fredrik Emdal, har tro p? prosjektet; ? Vi har fulgt Boost gjennom mange ?r n?, og de har v?rt dyktige til ? forske frem nye l?sninger og f? dem kommersialisert i markedet. De har ogs? etablert et meget spennende samarbeid med Manchester City FC. Vi tror det nye prosjektet vil representere noe nytt i markedet, og at teknologien og l?sningen vil kunne f? et betydelig internasjonalt potensial hvis satsingen lykkes. Prosjektet er et godt eksempel p? hvordan v?r IFU-ordning kan v?re med ? ?pne nye muligheter for Norske bedrifter internasjonalt.

Deler av innovasjonen i prosjektet vil v?re knyttet til ? kunne samle inn og analysere store mengder data gjennom utvikling av avanserte algoritmer.
? Mobilen gir oss en rekke typer data som vi mener kan brukes til ? tilby smartere l?sninger for annonsering p? mobile enheter. Ved automatisk ? analysere artikkelinnhold, brukeradferd p? mobil, lokasjonsdata, samt at vi l?pende har tilgang p? en rekke livedata knyttet til hvordan kamper utvikler seg, mener vi at vi skal kunne bruke denne informasjonen til ? presentere mer relevante annonser for sluttbrukerne, sier Skiri.
– Dette vil gj?re at brukerne opplever at annonser de ser oppfattes som mer relevante, annons?rene f?r mer valuta for hver annonsekrone, samt at MCFC kan f? bedre betalt for annonseplassen de selger, fortsetter Skiri.

Det er ogs? planlagt ? invitere andre klubber og nasjonale/ internasjonale nettsteder som skriver om fotball til ? ta i bruk den nye plattformen. Effekten av plattformen vil ?ke jo flere publikasjoner som blir med.
– Vi er meget forn?yd med at Innovasjon Norge har valgt ? st?tte prosjektet. Det ligger en betydelig innovasjonsgrad i det vi ?nsker ? gjennomf?re, samt at det er en rekke tekniske utfordringer som m? l?ses for at vi skal lykkes. Slike satsinger medf?rer alltid en ?konomisk risiko, og derfor er det veldig positivt at Innovasjon Norge kan stille med b?de strategisk og ?konomisk st?tte for ? drive frem ny, internasjonal teknologi, avslutter Skiri.

Faktaboks IFU
Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) er en av Innovasjon Norges mest suksessfulle og best etablerte ordninger for ? stimulere til innovasjon i norsk n?ringsliv. M?let er ? bidra til utvikling av nye produkter og l?sninger som leder til internasjonale markedssuksesser.
IFU-programmet skal stimulere til innovativt utviklingssamarbeid. Det betyr et n?rt utviklingssamarbeid om krevende forsknings- og utviklingsprosjekter mellom to parter, og inneb?rer en kontraktfestet og m?lrettet samarbeidsavtale mellom dem. IFU kontrakten inng?s mellom en krevende kundebedrift og en eller flere leverand?rbedrifter. Innovasjon Norge bidrar med kompetanse i internasjonal forretningsutvikling og med tilskuddsmidler.
Innovasjon Norge bevilger hvert ?r ca 300 mill. kroner til slike prosjekter.

Kontaktinformasjon:
?ystein R. Skiri, daglig leder i Boost Communications, [email protected] , Mobil: +47 992 60 652
Hans F. Emdal, seniorr?dgiver Innovasjon Norge S?r-Tr?ndelag, [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy