Datast?ttet konstruksjon

IBM g?r for ?pen standard i skyen

IPnett har inng?tt en avtale med NRK om levering og innf?ring av nytt telefonisystem til alle NRKs lokasjoner. L?sningen gir NRK en fremtidsrettet plattform for

IPnett har inng?tt en avtale med NRK om levering og innf?ring av nytt telefonisystem til alle NRKs lokasjoner. L?sningen gir NRK en fremtidsrettet plattform for kommunikasjons- og samhandlingstjenester i ?rene som kommer. IPnett leverer komplett integrert l?sning, inkludert service og vedlikehold.

NRK ligger langt fremme i bruk av moderne teknologi, og stiller h?ye krav til sine teknologipartnere. “Vi er sv?rt glade for at NRK valgte IPnett til denne leveransen,” forteller Marius Brekke, administrerende direkt?r i IPnett. “Den nye l?sningen skal dekke b?de dagens og morgendagens behov, og vil v?re godt tilpasset NRKs arbeidshverdag. Vi gleder oss til ? ta fatt p? denne oppgaven,” sier Brekke.
IPnett skal levere en komplett kommunikasjonsl?sning med full integrasjon mot eksisterende infrastruktur, utstyr og systemer hos NRK. L?sningen vil knytte alle NRKs hovedlokasjoner, distriktskontor og lokalkontor sammen i et felles fremtidsrettet kommunikasjonsnettverk. Dette inkluderer etablering av en felles telefonsentral med integrasjoner innen UC, tale, video og mobile l?sninger.
“NRK begrunnet sitt valg av leverand?r med at IPnett viste best forst?else for NRKs integrasjonsbehov. I tillegg var v?r l?sning fremtidsrettet og robust,” forklarer Brekke. Telefonil?sningen skal integreres med NRK sine produksjonssystemer, som blant annet gir h?ykvalitetslyd i tv- og radiosendinger. For NRK sine 3500 ansatte integreres l?sningen med Microsoft Lync.
L?sningen vil gi gevinster i forhold til bedre samhandling, ?kt effektivitet og reduserte kostnader for NRK. “V?rt mandat er ? levere l?sninger av h?yeste kvalitet- og serviceniv?. Vi skal sikre at NRK g?r en trygg kommunikasjonshverdag i m?te,” avslutter Marius Brekke i IPnett.
L?sningen bygger p? teknologi fra Avaya og Enghouse.

IPnett AS er en ledende leverand?r av kommunikasjons- og sikkerhetsl?sninger. Selskapet designer, utvikler og leverer infrastruktur, telefoni og sikkerhetsl?sninger til n?ringsliv og offentlige organisasjoner i Norden. IPnett har 120 ansatte og kontorer i Oslo, Stockholm og K?benhavn.

A to już wiesz?  IBM utnevner PEDAB som verdi?kende distribut?r

Vedlagte filer
1900

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy