Innovasjon

IBM og SAP samarbeider om nettsky

SAP har valgt IBM som strategisk partner for nettsky-infrastruktur for ? gj?re det enklere for kundene ? legge viktig programvare i skyen. SAP? HANA Enterprise Cloud-portef?ljen blir n? tilgjengelig via IBMs skalerbare, ?pne og sikre nettskyer.
SAP HANA Enterprise Cloud blir utvidet til nye, store markeder ved hjelp av IBMs sky-datasentre. Forventningen er at kunder skal kunne implementere SAP-programvare i raskere og sikrere milj?er, st?ttet av IBMs leveranseevne i skyen. Sammen har IBM og SAP ekspertise, l?sninger og sky-infrastruktur for ? levere SAPs forretningsl?sninger p? IBM Cloud.
SAP tilf?rer sanntidsdata gjennom i-minneplattformen SAP HANA, samt viktig forretningsprogramvare som SAP Business Suite i et skymilj?. IBM tilf?rer dybdekunnskap om virksomhets-it, ?pen arkitektur gjennom IBM Cloud Managed Services og SoftLayer, slik at kunder sikkert kan h?ndtere oppgaver i SAP-systemene, fra testing til produksjon, i en enhetlig infrastruktur med transparens og full kontroll over hvor dataene ligger. Kundene vil ogs? f? fordeler gjennom teknologi og tjenester fra begge selskaper, som begge jobber ut fra beste praksis i bransjen. B?de SAP- og IBM-kunder vil kunne dra nytte av samarbeidet.
Viktige fordeler for kundene:
Kan dra nytte av SAP HANA Enterprise Cloud med det globale nedslagsfeltet fra IBM Cloud. Kunder kan bruke data med SAP HANA og forretningsprogrammer i IBM Cloud, hvis signatur er fart, transparens og kontroll.

SAP HANA vil kj?re p? IBM Cloud, som gir en tiln?rming basert p? ?pne standarder, og gj?r det enklere ? kombinere eksisterende teknologi med nye oppgaver.

IBM og SAP legger vekt p? sikkerhet for kunder i skyen. IBM Cloud gir synlighet og kontroll slik at kunder kan ta med sikkerhetsrutinene til nettskyen.

Kunder f?r st?rre muligheter for skalerbarhet. Man kan starte lokalt og skalere globalt med disse nettsky-tjenestene, samtidig som man overholder lokale lover og regler.

Les mer i pressemeldingen p? engelsk
Om SAP
Som markedslederen innen forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle st?rrelser og innen alle bransjer til ? bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager til kasse, kontor til mobil enhet ? SAP hjelper mennesker og organisasjoner til ? jobbe bedre sammen og med ? bruke forretningsinnsikt mer effektivt for ? ligge foran konkurrentene. SAPs applikasjoner og tjenester gj?r det mulig for mer enn 261000 kunder ? drive l?nnsomt, tilpasse seg endringer og oppn? b?rekraftig vekst. SAP er b?rsnotert i Frankfurt og p? NYSE. Se www.sap.com/norway for mer informasjon.

Similar Posts