IBM utnevner PEDAB som verdi?kende distribut?r

PEDAB Norway AS er utnevnt som ny verdi?kende distribut?r for IBM i Norge, og vil distribuere hele produktportef?ljen for IBM.
PEDAB er en spesialist i ? skape l?nnsomhet og muligheter for sine leverand?rer og partnere med markedsledende spesialistkompetanse innen utvalgt maskin-og programvare.
Distribusjonsavtalen gjelder b?de IBM maskin- og programvare. Fra f?r har PEDAB hatt distribusjon for IBM service og supportavtaler i Norge. Den nye avtalen i Norge kommer etter lengre samarbeid med PEDAB som verdi?kende distribut?r i Norden der PEDAB har opparbeidet seg et godt omd?mme som samarbeidspartner.
?Vi er glade for at IBM valgte PEDAB som sin nye verdi?kende distribut?r for hele portef?ljen i Norge, og ?nsker ? bygge videre p? det samarbeidet PEDAB har med IBM i de andre nordiske landene.? sier Jesper Bartholdson, CEO i PEDAB Group. ?Pedab har blitt utvalgt fordi vi er en distribut?r som gir reell verdi i markedet i dag, og p? grunn av v?rt innovative og vellykkede samarbeid med v?re forhandlere. Vi er faktisk eneste distribut?r som n? har IBM p? nordisk niv?. Denne posisjonen har vi opparbeidet oss ved ? levere p? v?rt kundel?fte som er ? finne v?re partnere deres neste forretningsmulighet.?
IBM utnevner PEDAB som verdi?kende distribut?r i hele Norden fra og med 01.07.2014. Posisjonen som nordisk verdi?kende distribut?r er unikt for PEDAB, ingen av de andre distribut?rene for IBM har oppn?dd samme status i Norden.
?Vi ?nsker PEDAB velkommen i det norske markedet, og ser frem til et n?rt og godt samarbeid om hvordan IBM, forhandlere og distribut?rer i fellesskap kan bidra til ? levere komplette l?sninger til norske kunder. I lys av IBMs strategi, der fokuset ligger p? sosial samhandling, mobilitet, analyse av stordata og skytjenester, s? er det avgj?rende at v?re forhandlere og distribut?rer tilbyr optimale l?sninger der b?de maskin- og programvare er optimalisert?, sier direkt?r for maskinvare i IBM Norge, Nina Wilhelmsen.
?For IBM Norge’s forhandlere er det viktig ? ha tilgang til spesialisert kompetanse p? ulike l?sninger gjennom bruk av verdi?kende distribut?rer. Summen av kompetanse, servicegrad, pris og tilgjengelighet hos distribut?rene vil avgj?re hvordan v?re forhandlere vil benytte seg av tilbudet?, sier direkt?r for programvare i IBM Norge, Morten Monsen.
PEDAB ?nsker ? styrke sin salgsavdeling videre ved ? ansette flere medarbeidere som kan jobbe med IBM og deres forhandlere.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jesper Bartholdson
CEO PEDAB Group AB
+46 8 5872 3701
[email protected]
Lennart Ullén
Acting Country Manager PEDAB Norway
+46 8 58723715
[email protected]

OM PEDAB
PEDAB er din verdi?kende IT-distribut?r. Vi skaper l?nnsomhet og muligheter for v?re leverand?rer og partnere med markedsledende spesialistkompetanse innen utvalgt hard- og software.
Med unik produktekspertise, teknisk support, markedsf?ringsprogram og finansielle tjenester er vi en nisjedistribut?r med spisskompetanse. Vi hjelper v?re leverand?rer og partnere ? vokse og bli mer l?nnsomme. Det gj?r vi gjennom ? introdusere v?re partnere p? nye markeder med nye l?sninger, og gjennom ? tilby h?yere kompetanse enn v?re konkurrenter.

Vi er ca 100 medarbeidere med kontor i Stockholm, Bor?s, Helsingfors, K?benhavn og Oslo som alle fokuserer p? ? oppfylle l?ftet med ? finne din neste forretningsmulighet ? hver dag.

Les mer om PEDAB p? www.pedab.no

Authors

Related posts

Top