Innovasjon

– Ingen dramatikk i at ESA ?pner sak mot Telenor

(Fornebu 26. mars 2014) Telenor er gjort kjent med at ESA (EFTAs overv?kningsorgan) ?pner sak mot selskapet. Dette er en formell beslutning som inneb?rer at ESA mener konkurransesaken om Telenor m? unders?kes n?rmere. Beslutningen om ? ?pne sak er en ren prosessuell beslutning og indikerer ingenting med hensyn til utfallet av saken.
I desember 2012 kom ESA p? uanmeldt bes?k til Telenor for ? unders?ke om Telenor har handlet i strid med konkurranselovgivningen. Telenor har samarbeidet med ESA og levert all informasjon og dokumentasjon som ESA har forespurt. Etter snart halvannet ?rs unders?kelser ?pner n? ESA sak.
ESA skriver i beslutningen at de vil fortsette ? unders?ke sp?rsm?l om marginskvis og mulig konkurransebegrensende vilk?r i sluttkundekontraktene i det norske mobilmarkedet.
– Telenor opplever ikke at det er noe dramatikk i at ESA ?pner sak og vi vil fortsette ? samarbeide med ESA og levere den informasjon og dokumentasjon ESA ber om i sitt arbeid. Vi har tidligere uttalt at vi mener vi ikke har gjort noe galt og det er fortsatt v?r oppfatning, sier Torild Uribarri, kommunikasjonsdirekt?r i Telenor Norge.
Per Andreas Bj?rgan, direkt?r i ESAs Competition & State Aid Direcorate uttaler i pressemeldingen fra ESA: “The desision to open proceedings does not signify that the Authority has made a finding of infringement or prejudge in any way the outcome of the investigation; it only means that the Authority will proceed with an in-depth investigation.”
Les hele meldingen fra ESA her
Kontaktperson: Torild Uribarri, kommunikasjonsdirekt?r Telenor Norge, 911 55 381 [email protected]com

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 4000Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy