Innovasjon

Inkasso med folkeskikk

Inkassofirmaene f?r stadig mer ? gj?re ? i f?rste rekke fordi stadig flere overlater til profesjonelle inkassobedrifter ? drive inn ubetalte regninger. Men inkasso er

Inkassofirmaene f?r stadig mer ? gj?re ? i f?rste rekke fordi stadig flere overlater til profesjonelle inkassobedrifter ? drive inn ubetalte regninger.
Men inkasso er mer enn ? s?rge for at skyldnere gj?r opp for seg. Inkasso handler like mye om alminnelig god folkeskikk, sier direkt?r Eivind Follestad i Kreditorforeningen, ny Business Partner i Distansehandel Norge.
Kreditorforeningen er et av Norges ledende foretak innenfor inkasso og fordringsadministrasjon. I fjor mottok foreningen n?rmere 250 000 inkassooppdrag.
? Mange ser nok p? det ? f? en inkassosak mot seg som b?de truende og skamfullt?
? Det er ingen ?nskesituasjon ? motta inkassovarsel. Kreditorforeningens oppdrag er ? drive inn utest?ende krav p? vegne av v?r oppdragsgiver. Vi skal opptre ordentlig og ?nsker finne fleksible l?sninger som b?de oppdragsgiver og skyldner kan leve med, sier Follestad.
? Inkassoloven stadfester at inkassovirksomhet i Norge skal drives i tr?d med god inkassoskikk. Men hva inneb?rer det egentlig?
? Et stikkord er alminnelig folkeskikk. N?r en faktura ikke blir betalt innen forfall, er det tid for ? sende ut inkassovarsel. Forutsetningen er alltid at det skal foreligge skriftlig varsel f?r det iverksettes inkassotiltak. Her skal skyldneren f? beskjed om at inkasso vil bli iverksatt dersom ikke kravet betales innen en frist p? minst 14 dager. Er kravet omtvistet skal det ikke iverksettes inkasso. Vi s?ker praktiske, gode l?sninger, som for eksempel nedbetalingsordninger til kravet er innfridd. Slik kan vi vende det hele om fra skrekk til l?sning, sier Follestad.
Mer ? gj?re for inkassoforetak
Om ikke det reelle misligholdet har ?kt, har inkassoforetakene f?tt stadig mer ? gj?re. Blant annet sender de n? ut betalingsp?minnelser som oppdragsgiverne tidligere utf?rte selv.
Hovedtrekk ved innrapporterte tall fra inkassoforetakene ved utgangen av 2013:
Nye og avsluttede inkassosaker viser en vekst p? 14,0 prosent sammenliknet med utgangen av 2012.
Avsluttede inkassosaker viser en vekst p? 7,5 prosent.
Tallet p? inkassosaker i arbeid viser en vekst p? 12,3 prosent.
Misligholdte forpliktelser til inndriving viser en vekst p? 5,9 prosent.
Og innkasserte bel?p viser en vekst p? 7,8 prosent sammenliknet med utgangen av 2012.
Mye mer enn inkasso
Kreditorforeningen yter ogs? bedrifter bistand med juridiske sp?rsm?l som forretningsjuss, kontraktsrett og konkursbehandling. Kredittvurdering er ogs? et viktig tilbud. Bedrifter med suksess har som regel h?yt fokus p? salg, men mange virksomheter taper penger fordi de glemmer at kunder kan ha problemer med ? gj?re opp for seg.
Kreditorforeningen har 120 ansatte p? kontorer i Kristiansand, Bergen, Stavanger, Kongsvinger, Trondheim og Steinkjer.
Kreditorforeningene i Norge er samvirkeforetak, og dermed eid av medlemmene. For tiden har foreningen 1200 betalende medlemmer og totalt 4300 oppdragsgivere. Fordringsmassen er p? 1,1 milliarder kroner.

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy