Datasikkerhet

Innovativ l?sning for eiendomsbransjen fra zentuvo og IBM

01-09-2014 10:23 IBM Norge Ved ? utnytte tidsforskjellen mot Asia og IBM-teknologi for h?yeffektiv dataoverf?ring og transaksjonssystemer, leverer det norske selskapet zentuvo ferdige visualiseringer til eiendomsmeglere i l?pet av 24 timer. Standardisert plattform gj?r ekspansjon til nye land enkel.

Oslo, 1. september 2014 ? Ved ? utnytte tidsforskjellen mot Asia og IBM-teknologi for h?yeffektiv dataoverf?ring og transaksjonssystemer, leverer det norske selskapet zentuvo ferdige visualiseringer til eiendomsmeglere i l?pet av 24 timer. Standardisert plattform gj?r ekspansjon til nye land enkel.
I et opphetet eiendomsmarked er god presentasjon av objektene avgj?rende for b?de tid og pris. Fotografier av eiendommene m? nesten alltid bearbeides manuelt for ? vise lyse og innbydende bilder, himmel og skyer i vinduer ? eller kanskje til og med fyr p? peisen.
? Oml?pshastigheten for objekter p? det norske eiendomsmarkedet er blant de h?yeste i verden, sier daglig leder André Ruud i zentuvo. ? I andre land blir vi ikke trodd n?r vi forteller hvor hurtig norske eiendommer selges.
? Avtalene om kj?p av programvare og tjenester, som ble inng?tt med IBM i 2011 og 2012, bel?p seg til omlag 4.5 millioner kroner, men vi har i tillegg et utviklingsprosjekt som s? langt har kostet oss 15 millioner kr. En sterk teknologipartner som IBM har v?rt avgj?rende for den fleksible og skalerbare l?sningen vi n? har f?tt p? plass, sier André Ruud.
Hett marked skaper innovasjon
Ved ? utnytte tids- og kostnadsforskjeller mot Asia og en innovativ teknologiplattform har det norske selskapet zentuvo utviklet en industrialisert fototjeneste for eiendomsmeglere som overtar og automatiserer alle visualiseringsfunksjoner for eiendommene som selges.
? Vi overlater de meglerfaglige oppgavene til meglerne, og justerer graden av selvbetjening ut fra hva det enkelte meglerhuset ?nsker, sier André Ruud. ? Kombinasjonen av teknologi og offshoring av manuelt arbeid gj?r det mulig ? drive 24/7 med full kontroll.
zentuvos produksjonsplattform bes?rger all bestilling, produksjon, behandling og logistikk for foto, video og 3D-visualiseringer av objektene. N?r eiendomsmegleren har f?tt salgsoppdraget, kontakter zentuvos kundebehandler selger av eiendommen innen fire timer for ? avtale fotografering. Innen 48 timer er bildene tatt og automatisk sendt til redigeringsverksteder i Asia, hvor de behandles i l?pet av natten. Neste morgen kommer bildene ferdig redigert og sendes automatisk inn i riktige systemer som igjen distribuerer bildene p? alle aktuelle annonsesteder og inn i meglernes egne portaler.
I h?ysesongen passerer hvert d?gn i overkant av 10.000 fotografier av opp til 500 eiendommer ? tilsvarende 70 til 100 gigabyte med data ? gjennom systemet. 30 ansatte og omkring 200 fotografer og fotoredigerere s?rger for at kunden f?r de bildene de skal ha. I dag er 25 prosent av eiendomsbildene p? annonseportalen Finn.no generert og behandlet av zentuvo.
? Vi tilbyr ogs? et marketingsystem som en Software as a Service-tjeneste (SaaS), som automatisk genererer alt design og produksjon av prospekter, annonser og annet salgs materiell. Dette gir st?rre forutsigbarhet i sluttproduktet b?de n?r det gjelder kvalitet og profilering, sier André Ruud.
Teknologi i enterprise-klasse
Som totalleverand?r m? zentuvo kontrollere alle elementer og sporbarhet gjennom hele produksjonsprosessen, og det krever en robust og meget skalerbar IT-infrastruktur i enterprise-klasse. zentuvos l?sning bygger i dag p? infrastruktur tilsvarende den man finner i bank, finans og telekomsektorene, og gir n?r ubegrenset kapasitet. L?sningen driftes med h?y stabilitet av Basefarm i Norge.
? Ved ? bygge systemet p? IBM kjerneteknologi og produkter i Websphere-portef?ljen, som e-handel, portal-, informasjon- , integrasjon- og prosessl?sninger (BPM) som automatiserer prosessen, f?r zentuvo en l?sning hvor alle komponentene er s?ml?st integrert, sier Kjetil Ommundsen, Technical Manager Middleware i IBM.
Overf?ring av store datamengder over lange avstander krever ekstremt effektive transportl?sninger for at zentuvo skal kunne oppfylle sin avtale om levering neste dag. Transportl?sningen bruker overf?ringsteknologi fra IBMs selskap ASPERA og bygger p? samme robuste teknologi som brukes av Netflix for ? gi en filmopplevelse uten hakking. Den s?rger for at datamengdene flyter raskt og sikkert til og fra kundenes systemer.
? P? samme m?te som teleoperat?rene har kunnet hoppe over fasttelefonstadiet og g? rett p? mobil utbygging i nye land, gj?r zentuvos standardiserte plattform det enkelt for meglere i nye land ? ta i bruk systemet, sier Kjetil Ommundsen.
Ekspansjonsklare for nye land
Samtidig som nordiske kunder var tidlige internett- og bredb?ndsbrukere har eiendomsvolumet v?rt relativt lavt. Det har skapt et innovativt og effektivt eiendomsmarked.
zentuvo ble etablert i 2000 i Norge og ekspanderte i 2007 til Sverige, 2008 til Danmark, 2009 til Storbritannia og etablerte seg i 2012 i Finland. N? sikter selskapet mot verdensmarkedet.
? Vi startet internasjonaliseringen med ? kj?pe opp eksisterende virksomheter med egne systemer, men s? raskt at det ble for tungt, sier André Ruud. ? Vi m?tte ha samme produksjonsplattform for alle land. V?r forretningsidé har v?rt ? bygge en standardisert plattform for de oppgavene som ikke er meglerfaglige, men som m? l?ses med spesialisert kompetanse og h?y kvalitet p? kort tid.
N?r l?sningen rulles ut i nye land der eiendomsvolumet er betydelig st?rre, kan zentuvo hurtig skalere opp de prosessene det aktuelle markedet ettersp?r. Zentuvos l?sning krever bare at noen enkle tekster oversettes f?r den kan settes i drift i et nytt marked. Variasjoner i f.eks. stil og antall bilder l?ses enkelt gjennom maler i systemet.
? I Norge selges kanskje rundt 100 000 eiendommer ?rlig ? i Storbritannia er tallet to millioner, sier André Ruud. ? Hvert land har sine s?rtrekk ved eiendomshandel, i Storbritannia konkurrerer for eksempel flere meglere gjerne om ? selge samme hus. Nye teknologiske muligheter skaper raskt endringer i markedet. I Finland var det for eksempel ikke vanlig med profesjonelle bilder i annonsene, men s? snart én meglerkjede begynte fulgte alle de store kjedene etter!
? Med en solid teknologisk plattform i bunn kombinert med fleksible l?sninger fra IBM, har vi n? en unik mulighet til ? vokse i nye markeder, avslutter daglig leder André Ruud i zentuvo.

A to już wiesz?  Atea chooses BizView from NCG Group to strengthen its performance management

Kontaktpersoner
André Ruud, daglig leder i Zentuvo AS
Mobil: 9756 9513
e-post: [email protected]
Otto Backer Solberg, pressekontakt for IBM Norge
Mobil: 4153 5303
e-post: [email protected]

Om zentuvo
zentuvo er Skandinavias ledende leverand?r av visualiseringstjenester til eiendomsbransjen. Selskapet ble etablert i 2000 med form?l om ? levere h?ykvalitetsprodukter og samtidig forenkle hverdagen til eiendomsmeglere.
Med hovedkontor i Oslo og et omfattende nettverk av dyktige fotografer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og England betjener vi b?de store og sm? kunder som ?nsker ? markedsf?re bolig p? en profesjonell m?te. I hverdagen skal alle som er i kontakt med oss oppleve at vi er en gjeng profesjonelle og entusiastiske mennesker som ?nsker ? levere de beste varene hver eneste dag ?ret rundt.

Om IBM

IBM er et globalt teknologiselskap med over 400 000 ansatte i 170 land. I over hundre ?r har vi flyttet grenser for hva teknologi kan utrette. Som verdens st?rste IT-konsulentselskap og en storprodusent av maskin- og programvare, kan vi tilby v?re kunder unik kompetanse og komplette l?sninger.
I Norge har IBM bist?tt offentlig og privat sektor siden 1935. Sammen med v?rt partner- og leverand?rapparat leverer vi smarte l?sninger til hele bedriftsmarkedet; fra sm? selskaper til Norges st?rste bedrifter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy