Innspurten berger nettbutikker

For mange norske nettbutikker er ?rets to siste m?neder sv?rt viktig. 20 prosent av netthandelen skjer i november og desember, viser tall e-handlernes organisasjon, Distansehandel Norge, har innhentet.
For enkelte bransjer er de to siste m?nedene n?rmest livsviktige.
? Hele 30 prosent av omsetningen av leker via nettet skjer i november og desember. Ogs? film, spill, musikk, foto, gaveartikler og kj?kkenutstyr har en andel av omsetningen p? rundt 25 prosent i de to m?nedene, sier daglig leder i Distansehandel Norge, Gerhard Anthun.
Mens desemberhandelen i butikkene ?kte med én prosent, ?kte netthandelen i samme m?ned med hele 18 prosent, sier han.
Ser vi ?ret under ett har veksten innen netthandel v?rt st?rst innen m?bler, interi?rartikler, IKT og elektriske husholdningsartikler samt sportsutstyr.
If?lge Distansehandel Norge ble det i fjor i alt handlet varer for 18,6 milliarder kroner fra norske nettbutikker, en ?kning p? 12,5 prosent fra ?ret f?r.

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Authors

Related posts

Top