Interoute Virtual Data Centre tar sin IaaS skyplattform til det globale markedet

Europas mest distribuerte nettsky kommer til Amerika
Oslo, 19. juni 2014 ? Interoute, som eier og driver Europas st?rste plattform for skytjenester, lanserte i dag en ny Interoute Virtual Data Centre-sone (VDC-sone) i New York, i et trekk som utvider selskapets nettsky globalt. Med en forsinkelse p? kun 68 ms1 mellom Interoutes VDC-soner i London og New York, nyter brukerne av Interoutes IaaS-plattform fordelene av en globalt distribuert nettsky med lav forsinkelse.
CTO i Interoute Matthew Finnie kommenterte, “europeiske utviklere og virksomheter med ?ynene rettet mot USA har behov for mer enn kun et datasenter for ? sikre seg fotfeste. De trenger en nettsky som gir dem h?y hastighet og ytelse, slik at de kan konkurrere p? markedet. Interoute VDC leverer en massivt distribuert arkitektur, globalt, og vi har lagt til nettverket helt gratis. ?pningen av v?r f?rste USA-sone i New York er en del av Interouts planer for vekst utover v?r europeiske base, og etterf?lger ?pningen av v?r Hong Kong-sone tidligere i ?r.”
Interoute har VDC-soner i totalt ?tte land, hvorav seks europeiske. Interoute VDC er bygd inn i fundamentet for Interoutes internasjonale MPLS og Internetts backbone, som en sentral del av Internett i Europa, slik at virksomheter kommer n?rmere sine kunder. Nettverket g?r utover kun datasentre, og tilbyr tilgang for kunder over hele verden.
Interoute VDC-kunder f?r tilgang til hele nettverket av dataressurser p? hele plattformen, og kan velge ? etablere egen databehandling og lagring p? valgt global lokasjon. Kundene kan ogs? benytte rask utrulling fra Interoute CloudStore, for ? etablere egne maskiner gjennom en serie av enkle, menystyrte alternativer. Interoute VDC tilbyr valget mellom offentlig, privat (MPLS) eller hybrid nettsky som standard, definert p? nettverksniv?. Kundene har fleksibiliteten til ? flytte og lagre data der det m?tte v?re behov, enten det er i Europa, Nord-Amerika eller Asia. Den h?ye tettheten av lokasjoner og h?ye graden av automatisering betyr at kundene kan begrense dataene til ett enkelt punkt eller distribuere dem raskt over nye geografiske omr?der og markeder, for ? gi en raskere opplevelse for sluttbrukeren ved hjelp av sv?rt kort forsinkelse i skyarkitekturen. I tillegg hjelper l?sningen virksomheter med ? overholde krav i aktuell lovgivning om lagring og behandling av data. Fordi databehandlingskraften til Interoute VDC er bygd inn i nettverket, er dataoverf?ring mellom internasjonale Interoute VDC-soner gratis.
Jon Collins, Principal Advisor i Inter Orbis og Analyst i GigaOm Pro, kommenterte: “Mye av fokuset knyttet til databehandling i nettskyen de seneste ?rene har v?rt rettet mot infrastruktur som en tjeneste, dvs. hvordan man gj?r best bruk av de mange vertsbaserte, virtualiserte serverne som n? er tilgjengelig. Denne tiln?rmingen gir mange fordeler og gir oss en retning for den videre utviklingen. Etter hvert som v?r forst?else har ?kt, har ogs? forst?elsen av at den tradisjonelle tiln?rmingen til cloud computing som “ett sted i nettskyen” som ikke tar hensyn til fysiske begrensninger ved overf?ringer, begrenser de potensielle bruksomr?dene til applikasjonene. Den neste utviklingsfasen er total integrasjon, inkludert begrensninger i nettverket og arbeidet med ? ?pne d?rene for en fullstendig distribuert l?sning. Denne endringer kommer til ? medf?re at selve nettverket blir sv?rt viktig etter hvert som bruken av nettskyen fortsetter ? vokse.”

1. 68 ms m?lt med en Ping-test fra Interoute VDC London-sone til Interoute VDC New York-sone gjennomf?rt 6.6.2014.

Interoute Communications Ltd eier og forvalter Europas st?rste skybaserte tjenesteplattform, som omfatter over 60.000 km med lyssatt fiber, 10 hosting datasentre og 31 samlokaliseringssentre med forbindelser til ytterligere 140 tredjeparts datasentre over hele Europa. Interoutes Unified ICT-plattform betjener internasjonale bedrifter, myndigheter og universiteter samt alle st?rre europeiske teleoperat?rer og de ??store operat?rene i Nord-Amerika, ?st-og S?r-Asia. Disse organisasjonene vurderer Interoute som den ideelle partner for databehandling, konnektivitet , kommunikasjon og utvikling av nye tjenester. Unified ICT er attraktiv for bedrifter p? jakt etter en skalerbar, sikker og grensel?s plattform hvor de kan bygge sine tale-, video-, og datatjenester og ogs? for tjenesteleverand?rer som trenger h?y internasjonal dataoverf?ringskapasitet og infrastruktur. Med etablerte virksomhet over hele Europa samt Nord-Amerika og Dubai, eier og opererer Interoute ogs? mange finmaskede bynett i Europas st?rre forretningssentre. www.interoute.com

Vedlagte filer
1000Send som e-post

Authors

Related posts

Top