Datasikkerhet

IPnett med nordisk skyl?sning for universitetene

18-08-2014 08:00 IPnett AS IPnett har inng?tt avtale med NORDUnet om utbygging av en nordisk sky-tjeneste for forsknings- og utdannelsessektoren. Satsningen vil blant annet gi universitetene mulighet til ? lagre og dele informasjon p? en trygg og sikker m?te i skyen. All data kan lagres lokalt i hvert enkelt land. Tjenestene tilbys gjennom en Community Cloud som skal driftes og supporters av IPnett.

IPnett har inng?tt avtale med NORDUnet om utbygging av en nordisk Community Cloud for forsknings- og utdannelsessektoren. Satsningen vil blant annet gi universitetene mulighet til ? lagre og dele informasjon p? en trygg og sikker m?te i skyen. All data kan lagres lokalt i hvert enkelt land. Tjenestene tilbys gjennom en Community Cloud som skal driftes og supporters av IPnett.
– Tjenesten vil kunne bidra til ? endre m?ten universiteter deler og lagrer informasjon p? i fremtiden, sier Marius Brekke, administrerende direkt?r i IPnett.
? I en tid der skytjenester ?ker voldsomt, ser vi at det ?pner seg et marked for tjenester som tilbyr lokal skjerming og lagring av data. Med denne tjenesten kan universitetene samarbeide p? tvers av landegrenser, samtidig som informasjonen ivaretas ved at data lagres og h?ndteres lokalt. Tjenesten er den f?rste av sitt slag i den Nordiske regionen, forklarer Brekke.
Kontrakten er inng?tt med NORDUnet som er det Nordiske samarbeidet for infrastruktur innen
forskning og utdanning i Danmark (DeIC), Finland (CSC / FUNET), Island (RHnet), Norge (UNINETT) og Sverige (SUNET).
Privat skytjeneste gir bedre kontroll p? data
– IPnett og NORDUnet har delt samme visjon for denne tjenesten, sier Brekke. Visjonen omfatter levering av fleksible og effektive tjenester p? en sikker og forutsigbar m?te i forhold til den informasjon som h?ndteres.
? Vi introduserer en ny modell for bruk av IT-ressurser og gir forskere, ansatte og studenter
tilgang til virtuell maskinkapasitet som kan brukes etter behov. I dag m? universitetene og instituttene benytte tidkrevende prosesser og betydelige investeringer ved innkj?p av fysisk utstyr og serverkapasitet. Med denne l?sningen f?r de enkelt tilgang p? tilsvarende tjenester i skyen. Kapasitet og virtuelle maskiner kan bestilles gjennom selvbetjeningsl?sninger n?r de trenger det, og sl?s av n?r behovet blir borte. P? denne m?ten spares milj?, og sikkerheten forbedres ved at antall virtuelle servere holdes p? et minimum.
Enkelt og brukervennlig
I praksis betyr dette at universitetene raskt kan sette opp et privat nettverk for ulike prosjekter og dele og lagre informasjon s? lenge prosjektet p?g?r. N?r prosjektet avsluttes, vil universitetene enkelt terminere tjenesten. Virtuelle maskiner, lagring, back-up og arkivering blir h?ndtert lokalt innen hvert land, noe som sikrer at universitetene kan operere innenfor nasjonale retningslinjer for personvern og datalagring.
L?sningen skal kunne integreres med universitetenes tilgangssystemer slik at brukerne kan konsumere tjenestene p? en sikker og enkel m?te. Resultatet er en sv?rt fleksibel og ?konomisk
fordelaktig l?sning som ivaretar kundens krav til datah?ndtering.
Innovasjon sammen med verdensledende teknologipartnere
– IPnett presenterte en l?sning som m?tte v?re strenge krav til sikkerhet og fleksibilitet basert p? ?pne standarder. Vi er imponerte over IPnett?s robuste og konkurransedyktige l?sning, og vi ser frem til ? kunne tilby denne tjenesten til alle v?re medlemmer, sier J?rgen Quist hos NORDUnet. NORDUnet har signert en avtale som skal tilbys alle medlemsorganisasjoner, der det er opp til hvert enkelt land ? avgj?re hvordan de skal utnytte l?sningen, forklarer han.
Cloud Computing Plattformen er OpenStack sammen med Juniper Contrail Software Defined Networking (SDN). L?sningen bygges p? ikke-propriet?re systemer, og inkluderer teknologi fra IPnett-partnere som Juniper Networks, EMC, IBM, Redhat og Supermicro og ?kosystemet fra OpenStack Community.
? Innovasjon og nyskapning har alltid v?rt en drivende kraft hos universitetene, og vi er veldig stolte av ? f? muligheten til ? levere nettopp dette, avslutter Brekke.

Kontaktinformasjon
IPnett: Marius Brekke, Managing Director IPnett Norge, Telefon: +47 67 20 10 10, E-mail: [email protected]
IPnett:
Fredric Wallsten, Director Cloud Services, Mob +46766292502, E-mail: [email protected]
NORDUnet: Rene Buch, CEO, Phone: +45 32 46 25 00, E-mail: [email protected]

IPnett er en ledende leverand?r av kommunikasjons- og sikkerhetsl?sninger. Den nye kommunikasjonshverdagen er v?rt domene. Gjennom fokus p? helhetlige l?sninger p? tvers av nettverk, organisasjoner og applikasjoner er v?rt m?l ? gi kundene konkurransefortrinn og en trygg hverdag. Vi leverer l?sninger basert p? teknologi fra markedsledende selskaper og l?sninger som er tilpasset kundens spesielle behov. Kombinasjonen av solid kunnskap og ledende produkter har gitt oss suksess.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy