kommunikasjon

IPnett tildelt viktig rammeavtale ? er med i kampen om helsenorges IT investeringer

-En seier for helsenorge, sier administrerende direkt?r i IPnett Marius Brekke. Rammeavtalen gir nye innkj?psvilk?r for alle Norges helseforetak. IPnett vil v?re med ? kjempe om nettverksinvesteringer p? 400 millioner kroner over en 4 ?rs periode.
Den nye rammeavtalen er inng?tt mellom HINAS (Helseforetakenes innkj?psservice) og flere ledende IT selskaper. Totalt ligger avtaleverdien p? ca 2 milliarder, hvorav 400 millioner er innen delomr?det nettverk. De kvalifiserte IT selskapene vil v?re med ? gi helsenorge et kraftig moderniseringsl?ft de neste ?rene.
Nye rammevilk?r
– Denne avtalen betyr en vesentlig endring av helseforetakenes innkj?psvilk?r, sier Marius Brekke i IPnett. Avtalen gir ?kt konkurranse i sykehussektoren ettersom flere IT selskaper n? har blitt innlemmet i avtalen.
– Avtalen betyr at HINAS f?r en bredere tilgang p? teknologi, kompetanse og l?sninger. Alle leveranser blir konkurranseutsatt, og sykehusene st?r s?ledes friere til ? velge beste l?sning, uavhengig av logo p? utstyret, utdyper han.
Moderniseringsprosjektet inkluderer blant annet utbygging av en omfattende infrastruktur som knytter
alle Norges sykehus sammen. Samhandling, dokumentdeling, kommunikasjon og applikasjoner vil bygges p? en felles l?sning som skal bidra til ? effektivisere og modernisere Norges helsevesen.

Viktig l?ft for helsenorge
– Dette er en s?rs viktig satsning for Norge, og vi er sv?rt glade for ? f? muligheten til ? delta p? dette l?ftet, uttaler Brekke. Som en av Nordens ledende systemintegrat?rer vil v?rt bidrag v?re ? sette kundens behov i sentrum og tilby konkurransedyktige, smidige prosjekter p? tvers av teknologier og plattformer og ikke minst kostnadseffektiv drift. V?re r?dgivere og konsulenter har jobbet med helse- og IT problematikk i mange ?r.
Det nordiske selskapet har kvalifisert seg ved ? kunne vise til flere st?rre nettverksprosjekter mot norske helseforetak de siste 10 ?rene. IPnett har blant annet levert det store nettverks-moderniseringsprosjektet Oslo Universitetssykehus. L?sningen knyttet de tre store Oslo sykehusene Ullev?l sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet, sammen i et felles, virtuelt nettverk. L?sningen var f?rste av sitt slag i Europa, og har bidratt til ?kt samhandling mellom sykehusene samt en radikalt forenklet og mer effektiv operasjonell drift.
Totalt dekker avtalen omr?dene nettverk, lagring, servere, klienter, medisinteknisk PC, IT-tilbeh?r, multifunksjonsmaskiner, skrivere og skannere, granskningsskjermer og mobiltelefoner. I tillegg kommer konsulent- og support tjenester i forbindelse med implementeringen.
——————–
Kontaktperson:
Marius Brekke, Administrerende Direkt?r, IPnett
Tel 67 20 10 10 – Dir tel +47 67 20 10 25 –
E-mail: [email protected]

IPnett er en nordisk systemintegrat?r med spisskompetanse innen kommunikasjons- og nettverksl?sninger. Vi tilbyr end-to-end l?sninger hvor vi designer, utvikler, drifter og supporterer l?sningene 24/7. V?re l?sninger bygger p? teknologi fra globale, markedsledende partnere og vi integrerer l?sninger p? tvers av plattformer og teknologier. Vi har kunder innen en rekke bransjer, blant annet helse, media, finans, telecom, olje og gass, utdanning, transport og service providers. IPnett har 120 ansatte og kontorer i Oslo, Stockholm, Lund og K?benhavn. Mer informasjon: www.ipnett.com
Helseforetakenes Innkj?psservice AS (HINAS) er
helseforetakenes eget innkj?psselskap. HINAS genererer og koordinerer felles
innkj?psavtaler for alle helseforetakene i Norge og har som m?lsetting ? bruke
samlet innkj?psvolum for ? generere besparelser for sykehusene. HINAS eies av
de fire regionale helseforetakene og er organisert som et aksjeselskap.
Selskapet har et styre som best?r av 7 personer. Administrasjonen er lokalisert
i Vads?, og HINAS har 20 ansatte. HINAS omsatte i 2010 for ca. 18 mill. NOK og
HINAS forvalter felles avtaler for ca. 2,6 mrd (2010) NOK ?rlig.

IPnett er en nordisk systemintegrat?r med spisskompetanse innen kommunikasjons- og nettverksl?sninger. Vi tilbyr end-to-end l?sninger hvor vi designer, utvikler, drifter og supporterer l?sningene 24/7. V?re l?sninger bygger p? teknologi fra globale, markedsledende partnere og vi integrerer l?sninger p? tvers av plattformer og teknologier. Vi har kunder innen en rekke bransjer, blant annet helse, media, finans, telecom, olje og gass, utdanning, transport og service providers. IPnett har 120 ansatte og kontorer i Oslo, Stockholm, Lund og K?benhavn.
Mer informasjon: www.ipnett.com
42590Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy