datateknikk

Iverksetter tiltak

(Fornebu 31. oktober 2014) – Vi vil n? analysere hendelsen og iverksette n?dvendige tiltak for ? unng? at lignende feilsituasjoner rammer v?re kunder, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.
En feilsituasjon oppstod i Telenors nett torsdag kveld i forbindelse med en oppgradering av en database. Feilen rammet tale- og SMS-trafikk over hele landet mellom kl. 19.20 og 21.35. Feilen ble raskt rettet etter at operasjonsledelsen hadde identifisert feil?rsaken.
– Kriseledelsen i Telenor Norge ble etablert og feil?rsaken ble identifisert. Vi beklager de problemer denne feilsituasjonen medf?rte for v?re kunder og vi vil n? iverksette n?dvendige tiltak for ? unng? at slike feil oppst?r, sier Svendsen.
Fastnettet og fasttelefon fungerte som normalt og n?dnumrene var ikke ber?rt av feilen. Alle relevante etater ble rutinemessig varslet.
– Telenor investerer betraktelig i fornying av nettet, og gjennomf?rer daglige oppgraderinger i nett og nettl?sninger fordi vi har h?y trafikk og mange kunde-endringer. Vi har klare rutiner for denne typen oppgraderinger, og heldigvis opplever vi sjelden slike feil som torsdag kveld. N?r dette likevel skjer, er det en situasjon vi vil ta l?rdom av, sier Svendsen.
Rundt to timer etter at feilen f?rst ble oppdaget var tjenestene tilbake, og kundene kunne ringe som normalt.
Kontaktperson: Torild Uribarri, kommunikasjonsdirekt?r i Telenor Norge, telefon: 911 55 381, e-post: [email protected]

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy