Innovasjon

Kommune-Norge velger Software Innovation – Vinner avtaler med Stavanger kommune og Telemark fylkeskommune

Software Innovation signerte nylig to nye og viktige avtaler i kommunal sektor. Stavanger kommune og Telemark fylkeskommune kaster ut gamle sak- og arkivl?sninger og tar i bruk Public 360° for ? realisere sine digitale ambisjoner.
Digitalisering av kommunenes arbeidsprosesser og innbyggertjenester st?r h?yt oppe p? agendaen hos de fleste norske kommuner. Sentralt i digitaliseringsstrategien st?r virksomhetens sak- og arkivl?sning, som er avgj?rende for at den offentlig ansatte f?r en god og effektiv arbeidsdag og innbyggerne ytes god service.
Stavanger kommune og Telemark fylkeskommune har begge g?tt til anskaffelse av Software Innovations sak- og arkivsystem Public 360°, som blir selve navet for virksomhetenes digitale l?sninger. IT-selskapet har dermed sikret seg to omfattende og spennende avtaler og bekrefter sin ledende posisjon i det norske kommunemarkedet. Rundt 70 kommunale virksomheter har tatt i bruk Public 360° siden l?sningen ble lansert for 5 ?r siden.
Digitalt f?rstevalg
Stavanger kommune tar med innf?ringen av den nye l?sningen et stort skritt p? veien mot ? bli en fulldigital og papirl?s kommune. Den store avtalen som er signert med Software Innovation inneb?rer at Public 360° skal bli et daglig arbeidsverkt?y for rundt 2000 ansatte i kommunen.
-V?rt m?l var ? gi de ansatte en l?sning som forenkler hverdagen og gj?r arbeidsprosesser knyttet til arkivering, saksbehandling og samhandling bedre og mer effektive. Vi opplevde at Software Innovation kunne tilby den mest brukervennlige og fremtidsrettede l?sningen. Forventningene til at selskapet skal kunne hjelpe oss med ? realisere visjonen om ? etablere digitalt f?rstevalg internt og eksternt er h?ye, sier arkivleder Alf Thorsen i Stavanger kommune.
Enklere for de ansatte
Ogs? hos Telemark fylkeskommune er forventningene store. N?r Public 360° kj?res i gang p? senere i h?st h?per de ansatte ? f? et verkt?y som s?rger for at saksbehandling og arkivering blir enklere. Arkivleder Kaare Brauti i kan fortelle at fagsystemene n? knyttes sammen slik at brukerne kan gj?re alt arbeid fra en samlet arbeidsflate med individuelt tilpasset oversikt over p?g?ende prosjekter, oppgaver og status.
-Den nye sak- og arkivl?sningen gir oss store muligheter for ? automatisere arbeidsprosesser. ? fjerne manuelle rutiner vil gi gevinster b?de i form av effektivitet og kvalitet p? tjenesteleveransene internt i egen organisasjon og eksternt til innbyggere og n?ringsliv, uttaler arkivlederen i Telemark fylkeskommune.
Som kunde hos Software Innovation vil Telemark fylkeskommune inng? i samarbeidet FOT(fylkeskommunal optimal tilpasning). Det er et regionalt samarbeid mellom syv fylkeskommuner der m?lsetningen er ? etablere en fylkesregional bransjel?sning for sak og arkiv.
Vinner avtaler
Programvareleverand?ren er en sentral akt?r i mange omfattende digitaliseringsprosesser gjennom sine mange kunder i offentlig sektor. De siste ?rene har Software Innovation vunnet en lang rekke anbud og har utviklet seg til ? bli et naturlig valg for virksomheter som har ambisjoner om ta plass i det digitale f?rersetet.
?Software Innovations viktigste oppgave er ? gi offentlige virksomheter en sak- og arkivl?sning som de ansatte opplever som en god st?tte i hverdagen og som er oversiktlig og enkel ? ta i bruk. Dette er en forutsetning for at l?sningen skal anvendes slik at det oppst?r effektivitetsgevinster som merkes b?de internt og ute hos innbyggere, samarbeidspartnere og n?ringsliv, sier Tonje Hokholt Nordli, salgssjef for kommunal sektor i Software Innovation.
Det er en oppgave det norske programvareselskapet i f?lge kundene l?ser p? en elegant m?te, og som gjenspeiles i de gode resultatene fra den offentlige satsningen.
For mer informasjon kontakt:
Tonje Hokholt Nordli, salgssjef for kommunal sektor i Software Innovation
Mobil: 913 00 062/ epost: [email protected]
Kaare Brauti, arkivleder i Telemark fylkeskommune
Mobil: 409 12 368/ epost: [email protected]
Alf Thorsen, arkivsjef i Stavanger kommune
Mobil: 992 41 889/ [email protected]

Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverand?rene av programvare for informasjonsh?ndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 ?rs erfaring og kompetanse arbeider vi m?lrettet med ? levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige l?sninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. V?re standard bransjel?sninger er bygget p? Microsoft SharePoint og Office – markedets ledende plattform for samhandling.
www.software-innovation.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Magnus Blegen   #MFP   #Service Support   #Solution Business