utforming

Komplisert rapportering stjeler HR-avdelingens tid

14-11-2013 11:41 SAP Norge Personalavdelinger bruker i snitt over to dagsverk (17 timer) i uken p? personalrapporter. Behovet for HR-analyser har de siste fem ?rene ?kt med 72 prosent. Dette viser en global unders?kelse utf?rt av analysebyr?et Vanson Bourne for SAP-eide SuccessFactors, som leverer HR-programvare som en tjeneste i nettskyen

Personalavdelinger bruker i snitt over to dagsverk (17 timer) i uken p? personalrapporter. Behovet for HR-analyser har de siste fem ?rene ?kt med 72 prosent.

Dette viser en global unders?kelse utf?rt av analysebyr?et Vanson Bourne for SAP-eide SuccessFactors, som leverer HR-programvare som en tjeneste i nettskyen.
Dette er noen av hovedfunnene i unders?kelsen:
72 prosent sier at ansatte jobber stadig mer geografisk spredt, 39 prosent oppgir at dette skaper utfordringer

51 prosent har personalinformasjonen i ulike systemer, slik at analyse og rapportering blir mer komplisert.

Av disse har 47 prosent ulike systemer i ulike land

N?r halvparten oppgir at det er en utfordring ? tilpasse HR-systemer til lokale forhold

Kun 22 prosent mener de er sv?rt effektive p? personalrapportering

– Riktig medarbeider i riktig stilling er viktig for virksomheters konkurransedyktighet. Tilgjengelig, relevant og korrekt informasjon om ansatte har stor betydning. Hvis det tar lang tid ? sette sammen gode rapporter kan det skade HR-avdelingens funksjon som en strategisk partner for ledergruppen, mener Shawn Price, leder for SuccessFactors produktomr?de People Cloud.
Cecilie Pedersen, salgssjef for SuccessFactors i Norge, kommenterer:
? Ansatte er selskapets viktigste ressurs. Analyser av hvordan innsatsen st?tter kortsiktige og langsiktige m?l er avgj?rende for gode resultater. Integrerte HR-prosesser ?ker effektiviteten og reduserer tid brukt til administrasjon og rapportering. Samtidig som ledelsen f?r det beslutningsverkt?yet de trenger kan HR-avdelingen bruke tiden p? rekruttering, utvikling, kurs og ledelse.
Mobilitet og nettsky
47 prosent i unders?kelsen ?nsker at HR-programmer skal v?re tilgjengelige p? mobiler og nettbrett, mens ?tte av ti ledere tror tjenester levert via nettskyen vil forenkle personalavdelingens jobb. Blant ?rsakene til dette er raskere og mer skalerbare systemer, at skytjenester vil redusere kostnader ved oppgraderinger, og at skytjenester sikrer kontinuerlig oppdatert informasjon i systemene.
Unders?kelsen er utf?rt blant 1300 ledere innen HR, ?konomi og IT fra Nord-Europa, Storbritannia og Irland, Nord-Amerika, Tyskland, Frankrike, Australia og New Zealand. De spurte jobber i selskaper med 1000 ansatte eller flere.
Klikk her for ? lese mer om unders?kelsen p? engelsk.
Pressekontakt:
Brit Ingvild Holmem
For SAP
[email protected]/ 90643115
Om SAP
Som markedslederen innen forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle st?rrelser og innen alle bransjer til ? bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager til kasse, kontor til mobil enhet ? SAP hjelper mennesker og organisasjoner til ? jobbe bedre sammen og med ? bruke forretningsinnsikt mer effektivt for ? ligge foran konkurrentene. SAPs applikasjoner og tjenester gj?r det mulig for mer enn 251000 kunder ? drive l?nnsomt, tilpasse seg endringer og oppn? b?rekraftig vekst. SAP er b?rsnotert i Frankfurt og p? NYSE. Se www.sap.com/norway for mer informasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy