Elektroniske butikker

Kongsvinger kommune knytter velferdsteknologi til pasientjournal

(Fornebu, 3. oktober 2013) Kongsvinger kommune er en av de f?rste i landet til ? ta i bruk velferdsteknologi direkte koblet til den elektroniske pasientjournalen.
Kongsvinger kommune er blant de f?rste kommunene i Norge til ? ta i bruk velferdsteknologi.

– Sammen med hverdagsrehabilitering vil dette bidra til at den enkelte kan bo lenger hjemme, sier ordf?rer ?ystein ?stgaard i Kongsvinger kommune.

– Velferds-teknologi er ingen erstatning for helse- og omsorgstjenester, men et viktig supplement for ? m?te utfordringene fremover, og bidrar til trygghet og ?kt livskvalitet, sier han.
Bo lenger hjemme
Konseptet, som kalles ?Bo lenger hjemme?, er utviklet av Visma og Telenor. Deler av l?sningen er tidligere utpr?vd i mindre skala blant annet i V?rnesregionen, med kommunene Stj?rdal og Selbu i spissen, og i Alta kommune.
Alltid oppdatert
Velferdsteknologi er en samlebetegnelse p? flere tekniske l?sninger som gj?r at syke og eldre kan f? pleien de trenger, samtidig som de kan bo hjemme. Det kan for eksempel v?re ulike sensorer som registrerer hendelser som fall, blodtrykk, trygghetsalarm eller GPS-sporing.

I l?sningen som Kongsvinger kommune n? tar i bruk, samles varsler fra brukeren i den elektroniske pasientjournalen.

– For hjemmetjenesten betyr det at de vil ha en oppdatert pasientjournal tilgjengelig, p? mobil eller nettbrett. Dette sikrer at brukerne kan f? hjelp n?r de trenger det, sier Jan Ivar Borgersen, administrerende direkt?r i Visma Unique AS.
Velferdsteknologi er et av de viktigste satsingsomr?dene for Visma, som i dag har over halvparten av kommunene som kunder p? elektronisk pasientjournal og mobile l?sninger.
Rask utvikling
For Telenor er helsesektoren viktig, og velferdsteknologi inng?r som en del av dette satsingsomr?det.
? Telenor driver innovasjon sammen med partnere, og samarbeider med akt?rer som har bransjekunnskap, vilje og evne til ? utvikle l?sninger basert p? de faktiske behov innenfor helsesektoren, sier Johan Ivarson, administrerende direkt?r i Telenor Objects.
– Det finnes mange ulike sensorer p? markedet i dag, og utviklingen skjer raskt. Men det er f?rst n?r all informasjon kan samles inn og sammenstilles at man Kan nyttiggj?re seg faglig av teknologien. Kommunikasjon over tele-/mobilnettet er en sentral del av denne informasjonsinnsamlingen, sier Ivarson.
FAKTA:

Fremtidige utfordringer
? Antall nordmenn over 67 ?r ?ker fra 650 000 i dag til 1 million f?r 2030.
? I dag bruker Norge rundt 250 milliarder kroner ?rlig p? helse? og sosialsektoren.
? Utgiftene til en sykehjemsplass er i gjennomsnitt rundt 850 000 kroner i ?ret. Utgiftene til hjemmeboende som f?r hjelp fra kommunen, er til sammenligning rundt 200 000 kroner.
? Fremskrivinger basert p? Statistisk sentralbyr? tilsier en betydelig ?kning av eldre p? sykehjem med dagens organisering, fra cirka 43 000 i dag til cirka 65 000 i 2030.
? : Hvis
? Hvis norske kommuner innf?rer praksisendring ved bruk av hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi og 15 – 25 prosent kan bo hjemme lengre i stedet for ? flytte p? institusjon, betyr det 12 – 20 milliarder kroner i 2030. Det betyr at opp mot 40 000 ?rsverk blir frigjort i helsesektoren, et antall som tilsvarer rundt halvparten av det forventede underskuddet p? helsepersonell om 20 ?r.
(Kilde: NyAnalyse as)
Omsorgsteknologi:
1. Varsel- og alarmsensorer
? Trygghetsalarm
? Fallalarm
? Bevegelsessensor
? D?ralarm
? Temperatursensor som varsler ved overoppheting eller for lav temperatur i rommet
? Vannsensor som varsler vannlekkasje
? Sengesensor som registrerer n?r beboer ligger i sengen
? Sporing med GPS spesielt rettet mot personer med demens og som lett kan g? seg bort
2. Helse-sensorer
? Vektm?ling
? Blodtrykksm?ling
? Blodsukkerm?ling
Felles for alt utstyret er at det kan sende data fra m?linger, hendelser og alarmer, som lagres og videresendes til ett eller flere relevante fagsystemer og alarmsentraler.
(Kilde: Telenor/Visma)

For ytterligere informasjon:
Johan Ivarson, adm. direkt?r Telenor Objects, tlf. 928 22 403
[email protected]
Jan Ivar Borgersen, adm. direkt?r Visma Unique AS, tlf. 905 48 745
[email protected] Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i Oslo. 6300

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy