Konica Minolta er listet i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) for tredje ?ret p? rad

Konica Minolta er listet i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) for tredje ?ret p? rad som en anerkjennelse for selskapets ?konomiske, milj?messige og sosiale prestasjoner.
Dow Jones Sustainability World Index er den f?rste b?rekraftindeksen som sporer og evaluerer de ?konomiske resultatene av ledende, b?rekraftige selskaper over hele verden. I den ?rlige gjennomgangen av 2.500 selskaper i verden, har 319 selskaper blitt notert p? DJSI World. 21 av disse er japanske selskaper, inkludert Konica Minolta.
Konica Minolta transformerer sin virksomhet i enhver sektor den opererer i ved ? utvikle seg i takt med kundenes ?kte behov. Ved starten av regnskaps?ret 2014, lanserte derfor Konica Minolta sin medium-term business plan kalt ?TRANSFORM 2016? “. Denne planen fornyer konsernets milj?plan ytterligere og stadfester Konica Minoltas engasjement for milj?vern. “TRANSFORM 2016” har etablert m?l i regnskaps?ret 2016 i form av redusert milj?belastning og vekst i bedriftenes verdi og konkurranseevne. Blant annet setter den nye planen m?l for CO2-reduksjon knyttet til anskaffelser og produksjonssteder, samt lavere karbonutslipp hos leverand?rer. Disse initiativene er ikke bare etablert for ? hjelpe partnere ? oppn? energisparing og kostnadsreduksjon, men er ogs? ment for ? utnytte Konica Minoltas ekspertise i ? bidra til lavere karbonutslipp p? steder og virksomheter utenfor konsernet.
B?rekraftig drift er selve grunnlaget for konsernledelsen i Konica Minolta. Det gjelder b?de kunde- og samfunnsforhold og arbeidet med ? skape vekst i konsernet. Det er spesielt innenfor utvikling av innovativ og milj?vennlig teknologi Konica Minolta arbeider for ? l?se milj?messige problemer og skape et bedre milj?. Konica Minolta er tro mot sin ledelsesfilosofi om ? skape nye verdier og har som m?l at all virksomhet i selskapet skal v?re i harmoni med samfunnet og milj?et.
Under mottoet ?Giving Shape to Ideas? forplikter Konica Minolta seg til ? v?re et samfunnsengasjert selskap i en verden i rask endring og som s?dan fortsette den sterke veksten som et globalt selskap.
Indeksen er et samarbeid mellom det sveitsiske investeringsselskapet RobecoSAM ? som fokuserer p? investeringer i b?rekraft ? og S&P Dow Jones Indices i USA.
Konica Minolta er ogs? listet p? Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific) for sjette ?r p? rad.
I ?r Konica Minolta har oppn?dd den h?yeste vurdering i sektoren: ?Computers & Peripherals and Office Electronics?.

Konica Minolta Business Solutions Norway AS er blant markedslederne innenfor salg av nettverks- og programvarel?sninger og printere/multifunksjonsmaskiner som tilbyr kopi, utskrift, skann og faks. Konica Minolta Business Solutions Norway AS ble etablert 1. april 2004, selskapets hovedkontor ligger i Nydalen i Oslo og teller ca. 190 ansatte. Konica Minolta Business Solutions Norway AS har en forventet omsetning p? over 420 millioner norske kroner. Vi har egne avdelinger med kontorer i 11 fylker og 27 frittst?ende forhandlere som kompletterer v?rt distribusjonsnett. Med utgangspunkt i selskapets solide fremmarsj innen optisk teknologi, utviklet etter mange ?r som tidligere kameraprodusent, tar vi sikte p? ? v?re et selskap som tilbyr essensielle og innovative produkter og tjenester.

Authors

Related posts

Top