Telekommunikasjon

Konica Minolta er listet i Dow Jones Sustainability World Index for andre ?r p? rad

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) er listet i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) for andre ?r p? rad, som en anerkjennelse for selskapets ?konomiske, milj?messige og sosiale prestasjoner.
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) er den f?rste b?rekraftindeksen som evaluerer bedrifters b?rekraft i forhold til ?konomisk, milj?messig og sosial utvikling. Indeksen er et samarbeid mellom det sveitsiske investeringsselskapet RobecoSAM ? som fokuserer p? investeringer i b?rekraft ? og S&P Dow Jones Indices i USA. Av DJSIs evaluering av 2 500 selskaper globalt, er 333 listet i DJSI World. Konica Minolta er ogs? listet p? Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific) for femte ?r p? rad.

B?rekraftig drift er selve grunnlaget for konsernledelsen i Konica Minolta. Det gjelder b?de kunde- og samfunnsforhold og arbeidet med ? skape vekst i konsernet. Det er spesielt innenfor utvikling av innovativ og milj?vennlig teknologi Konica Minolta arbeider for ? l?se milj?messige problemer og skape et bedre milj?. Konica Minolta er tro mot sin ledelsesfilosofi om ? skape nye verdier og har som m?l at all virksomhet i selskapet skal v?re i harmoni med samfunnet og milj?et. N?r det gjelder milj?vern har Konica Minolta ambisi?se m?l for sin milj?strategi ?Eco Vision 2050?. Selskapet har ogs? delt opp disse m?lene i konkrete delm?l i en mellomliggende milj?plan 2015. Den dekker flere forskjellige omr?der, som tiltak for ? redusere global oppvarming, st?tte til ?kt resirkulering i samfunnet, reduksjon av risikoen ved kjemiske substanser og gjenoppretting og vedlikehold av biologisk mangfoldighet.

?? komme p? en av verdens mest prestisjetunge indekser for b?rekraft, er noe vi er riktig stolte av. Det bekrefter v?rt arbeid med ? v?re et selskap som tar sitt samfunnsengasjement p? alvor?, sier Benjamin Bossdorf-Zimmer, Team Manager Sustainability Group, International Marketing Division Konica Minolta Business Solutions Europe. ?Dette er meget god motivasjon for v?rt arbeid med ? n? v?re ambisi?se m?l. Men det viktigste er jo at v?re kunder kan gj?re en innsats for milj?et ved ? bruke v?re produkter, og p? den m?ten redusere energiforbruket og -kostnadene.? Under mottoet ?Giving Shape to Ideas? forplikter Konica Minolta seg til ? v?re et samfunnsengasjert selskap i en verden i rask endring og som s?dan fortsette den sterke veksten som et globalt selskap.
Konica Minolta Business Solutions Norway AS er blant markedslederne innenfor salg av nettverks- og programvarel?sninger og printere/multifunksjonsmaskiner som tilbyr kopi, utskrift, skann og faks. Konica Minolta Business Solutions Norway AS ble etablert 1. april 2004, selskapets hovedkontor ligger i Nydalen i Oslo og teller ca. 190 ansatte. Konica Minolta Business Solutions Norway AS har en forventet omsetning p? over 420 millioner norske kroner. Vi har egne avdelinger med kontorer i 11 fylker og 27 frittst?ende forhandlere som kompletterer v?rt distribusjonsnett. Med utgangspunkt i selskapets solide fremmarsj innen optisk teknologi, utviklet etter mange ?r som tidligere kameraprodusent, tar vi sikte p? ? v?re et selskap som tilbyr essensielle og innovative produkter og tjenester.
Vedlagte filer
0200

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Academy Award   #Formula One   #Ron Howard F1   #RUSH