design

Konica Minolta kunngj?r nytt platinaniv? i Developer Support Program

11-04-2013 08:52 Deloitte AS Deloitte har nylig gjennomf?rt en unders?kelse blant ?konomidirekt?rene (CFOene) i Norges 500 st?rste selskaper for ? m?le utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten og for ? fastsette viktige indikatorer for den generelle ?konomiske utviklingen. Unders?kelsen for f?rste kvartal 2013 viser at det er en klar overvekt av optimisme blant CFO-ene.

Deloitte har nylig gjennomf?rt en unders?kelse blant ?konomidirekt?rene (CFOene) i Norges 500 st?rste selskaper for ? m?le utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten og for ? fastsette viktige indikatorer for den generelle ?konomiske utviklingen. Unders?kelsen for f?rste kvartal 2013 viser at det er en klar overvekt av optimisme blant CFO-ene.
Hovedfunn fra unders?kelsen:
En overvekt av CFO-ene er optimistiske med hensyn til framtidsutsiktene. Nettoandelen av CFO-ene som er mer optimistiske n? enn for 6 m?neder siden er 36 %, sammenlignet med 10 % i 3. kvartal 2012. St?rst fremgang i andelen optimisme er det innenfor bransjene “produksjon/industri” og “olje og energi”, mens “detaljhandel/engros” har mest tilbakegang.

CFO-ene innen “olje og energi” har en klar m?lsetning om ? ?ke gearingen de neste 12 m?nedene, mens innen “bank/finans/forsikring” fortsetter tilpasningene til nye og strengere reguleringer nasjonalt og internasjonalt slik at disse forventer redusert gearing.

I 2012 var det et rekordsterkt obligasjonsmarked. Nyutstedelse s? langt i ?r, samt resultatene fra ?rets f?rste CFO-unders?kelse, indikerer at trenden vil fortsette i 2013. Nettoandelen av CFO-ene som oppfatter bankl?n som tilgjengelig og attraktivt er p? henholdsvis 18 % og 54 %. Tilsvarende tall for obligasjonsl?n for tilgjengelighet og attraktivitet er p? henholdsvis 55 % og 49 %.

En klar overvekt av CFO-ene forventer ?kt M&A- og private equity aktivitet de neste 12 m?nedene.

Mer informasjon
Unders?kelsen er utf?rt i m?nedsskiftet februar/mars 2013 og er sendt til CFO-ene i Norges 500 st?rste virksomheter, hvorav 100 har avgitt svar. Hensikten med unders?kelsen er ? m?le utviklingen av CFO-enes oppfatning om bl.a. risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle ?konomiske utviklingen. Unders?kelsen gjennomf?res hvert halv?r og rapporten for 1. kvartal 2013 er den femte i rekken.

A to już wiesz?  Vil ha flere seniorer p? nett

Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med mer enn 200.000 ansatte i 150 land.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy