Kunden forventer skreddersydd kommunikasjon

Kunder forventer at bedrifter kjenner til deres individuelle preferanser og behov n?r
de kommuniserer med dem, viser en ny unders?kelse som SAS Institute har gjort i USA.
Hele 60 prosent av respondentene svarer at de forventer individuell kundeinnsikt fra bedriftene de er i kontakt med. Yngre mennesker (<30 ?r) stiller enda st?rre krav til personlig kommunikasjon (66
% forventer individuell innsikt). Det samme gjelder for mennesker med h?yere inntekt (67%).
– Kundeinnsikt er en vinn-vinn situasjon. For bedriften gir innsikt et langt bedre beslutningsgrunnlag i markedsf?ringsarbeidet, og for kunden er det selvsagt fint ? f? skreddersydde tilbud som man setter
pris p?. Disse gjensidige gevinstene forutsetter selvsagt at man behandler kundedata p? en sikker og fortrolig m?te, sier salgsdirekt?r Stig Sjursen i SAS Institute.
Reiselivskunder minst forn?yd
Unders?kelsen viser at det er store ulikheter mellom bransjer n?r det kommer til kundeinnsikt. Dette til tross for at alle har tilgang til kundedata som transaksjoner, kundekort og webanalyser. Bankkunder er mest forn?yd(2 av 3 bankkunder mener at bankene forst?r dem), mens reiselivskunder er de som er minst forn?yd med kundekommunikasjonen.
– Disse tallene underbygger det vi lenge har sett i Norge. Banker og forsikringsselskaper ligger et hestehode foran andre n?r det gjelder kundeorientering. Det handler om vite hvem man snakker med p? individniv?, og disse sektorene har spesielt h?y kundetilfredshet. Det at reiselivsn?ringen ikke forst?r kundene sine godt nok er ganske oppsiktsvekkende. Tenk s? mye kundedata disse akt?rene sitter p??, sier Sjursen.
Ikke likhetstegn mellom kundeinitimitet og personvernfare
71 prosent av de spurte sier at den siste tidens overv?kingsoppslag har styrket bekymringene deres rundt personvern. Det er imidlertid viktig at man ikke setter likhetstegn mellom kundeorientering og
personvernfarer.
– Det er viktig ? understreke at kundeinnsikt ikke automatisk er en fare for
personvernet. Vi er fullstendig vant til at vi etterlater oss digitale spor. I stedet for ? vegre oss mot
dette, ser vi at man heller forventer at kundeopplevelsen blir bedre, sier
salgsdirekt?r Stig Sjursen i SAS Institute.
SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11.000 ansatte og 50.000 kunder i 126 land. SAS er verdensledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics-l?sninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til ? ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.1000

Authors

Related posts

Top