Nettverksprodukter

– Kunder er smarte – bedrifter er dumme

Teknologien har l?pt fra mange norske bedrifter og de befinner seg i en situasjon der kundene har tilgang p? all informasjon uten at organisasjonen er bygget for ? h?ndtere disse smarte kundene.
Ivar Kroghrud, en av QuestBacks gründere, g?r t?ft til verks n?r han i en bloggpost beskriver situasjonen mange bedrifter befinner seg i. ?Customers are smart – Companies are stupid? er tittelen p? innlegget han skrev p? QuestBacks internasjonale fagblogg Friends Of Feedback.
– Det er satt p? spissen, men vi vet jo hva Internett og sosiale medier har gjort med individets evne til ? samle opplysninger og l?re. Vi har blitt smarte kunder. Vi sjekker priser, sp?r i sosiale medier om r?d og erfaringer og lar teknologien hjelpe oss til ? hente inn gode tilbud, forklarer Kroghrud.
– P? selskapssiden er det annerledes. Der har gamle systemer, budsjettbegrensinger og rigide organisasjonsstrukturer ofte st?tt i veien for ? bruke teknologi til ? bli kundeorientert og fleksibel. Situasjonen da blir gjerne at den smarte kunden skifter til den leverand?ren som er mest ?up to speed? og kan takle kundens nye behov og ideer, fortsetter han.
Fagomr?det til QuestBack har alltid v?rt Feedback Management gjennom online verkt?y for sp?rreunders?kelser, men de beveger seg n? ogs? inn i sosiale media og CRM. Dette er en respons p? utviklingen i markedet.
– Vi har nok v?rt en av de ?dumme? bedriftene. Det vil si at vi lenge har holdt fast p? at online sp?rreunders?kelser er veien ? g?, mens kundene og deres kunder igjen har brukt sosiale medier og forum for ? pleie kontakten. Det er derfor veldig g?y ? se hvordan produktspekteret v?rt n? inkluderer mobile unders?kelser, facebookunders?kelser, community-l?sninger og det jeg tror vil bli aller viktigst: Integrasjon mellom feedback- og CRM-systemene.
Smarte virksomheter jobber integrert
QuestBacks motto har lenge v?rt ?Ask & Act?, og utfordringen har v?rt ? f? bedrifter til ? ikke bare lage markedsunders?kelser, men ? handle p? bakgrunn av tilbakemeldingene. Dette tror Kroghrud vil bli enklere n?r flere utnytter mulighetene i teknologien.
– Det vi ser er at de som virkelig lykkes integrerer handlingsdrevne kundeunders?kelser med CRM-databasen. Det gj?r det mulig ? handle p? individniv?. Samtidig klarer de beste ogs? ? se at kundene henvender seg til dem p? flere flater. Facebook, Twitter og s? videre. N?r du klarer ? se hele kundenes livssyklus og deres behov til enhver tid, s? skaper du en veldig responsiv og kundeorientert virksomhet. Den m?ten ? jobbe p? stiller voldsomme krav til teknologien og krever at ogs? vi som leverer verkt?yene evner ? endre oss raskt.
– Det er teknologien som har skapt ?smarte? kunder, og det er teknologien som kommer til ? gj?re bedriftene smarte, avslutter Kroghrud.
Om QuestBack
QuestBack er Europas ledende tilbyder av Enterprise Feedback Management, online sp?rreunders?kelser og andre webbaserte tjenester for relasjonsutvikling gjennom innhenting, analyse og oppf?lging av forretningskritisk informasjon.
QuestBack er et norsk selskap med kontorer i totalt 19 land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet betjener i dag over 5000 kunder p? tvers av alle bransjer og industrier.

Similar Posts