Kunnskapsl?st forslag om netthandel

Regjeringens forslag om ? heve bel?psgrensen for momsfri handel fra utlandet, er fullstendig kunnskapsl?st begrunnet. Heller ikke konsekvensene av ? ?ke grensen fra 200 til 500 kroner er godt utredet, sier daglig leder Gerhard Anthun i nettbutikkenes organisasjon, Distansehandel Norge.
Regjeringen begrunner forslaget med at 200-kronersgrensen ble innf?rt i 1975 og har st?tt stille i snart 40 ?r. Hadde bel?pet blitt indeksregulert, ville grensen ligget p? rundt 1000 kroner, sier den.
? Men dette er helt feil, sier Anthun. ? Ordningen var opprinnelig ment for avgifter opp til 20 kroner, og kom i 1970. F?rst i 1999 ble bel?psgrensen satt til 200 kroner.
? Bakgrunnen for grensen var rent administrativ: Tollvesenet skulle slippe ? bruke ressurser p? ? fortolle sendinger av mindre verdi. Men samfunnet anno 1970 var totalt annerledes enn Norge i dag. Dagens netthandel fra utlandet er gigantisk i forhold til 1970-?renes private postordreimport til Norge.
Anthun viser til at alt i dag g?r vel 25 prosent av netthandelen gjennom utenlandske nettbutikker.
? Regjeringen hevder i sitt forslag at endringen inneb?rer 180 millioner kroner i tapte momsprovenyer. Dette er totalt feil. Allerede i dag, med 200-kronersgrensen, er momstapet p? 1,5 milliarder kroner. Med 500-kronersgrense vil tapet av momsprovenyer mer enn dobles, sier Anthun.
? I stedet for ? foresl? ? heve grensen, burde vi fjerne den helt, slik ogs? EU n? g?r inn for. Norske nettbutikker m? t?le konkurranse. Men konkurransen b?r skje p? like vilk?r. Det er ikke tilfellet n?r utenlandske foretak f?r selge momsfritt, mens v?re bedrifter m? svare moms fra f?rste krone.
? Ikke noe land i Europa har s? h?y bel?psgrense for momsfrittt kj?p fra utlandet som Norge. En ytterligere ?kning vil gi norske nettbutikker enda d?rligere betingelser enn utenlandske konkurrenter. Dette vil kunne true mange norske arbeidsplasser innen e-handel, og kan bety flytting av virksomheter til utlandet eller rett og slett at norske firmaer m? avvikles, sier Anthun.

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Authors

Related posts

Top