Telekom

Kutt kostnadene med Epsons nyeste blekkskrivere for kontoret

Gode passasjertall for Oslo

Den gode trenden med stadig flere passasjerer fortsetter ved Oslo Lufthavn. I oktober m?ned reiste 2 022 346 passasjerer over Oslo Lufthavn. Dette er en ?kning p? 3,1 % sammenlignet med fjor?ret.
Utlandstrafikken ?kte med 6 %, mens trafikken p? innenlands var tiln?rmet lik oktober i 2011.
– Det er gledelig ? registrere at vi fortsetter ? sette passasjerekorder. Dette er f?rste gang vi har passert to millioner reisende i oktober m?ned, sier medier?dgiver Joachim Westher Andersen.
Han peker p? flere forhold som forklarer ?kningen p? 3,1 % i antall reisende.
– I begynnelsen av oktober var det h?stferie, og det betyr mange ekstra reisende. I tillegg har h?sten blitt en h?ysesong for storbyhelger. En av destinasjonene som vi ser er veldig popul?r er New York, sier han.
Antall flybevegelser i oktober var 21 546. Dette er 5,0 % flere enn i oktober 2011.
Blant de ti st?rste rutene var det st?rst vekst p? Oslo ? London med en vekst p? 10,9 %.
Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 21 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.
Vedlagt (Pdf) ligger passasjerstatistikken.
Vedlagte filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy