Lagringsskyer fra IBM gir store forbedringer i responstid og sikrer tilgjengelighet for NAVs kjernesystemer

Oslo ? 7. juli 2014: I l?pet av de siste ti m?neder har NAV fornyet deler av sin sentrale datalagringsl?sning ved hjelp av IBM teknologi. Private ?dataskyer? for henholdsvis prim?r data og backup data gir halvert responstid, forenklet drift og tiln?rmet 100 prosent data tilgjengelighet for deler av NAVs sentrale driftssystemer.

De store datamengdene som behandles av NAVs 19 000 ansatte i forbindelse med forvaltning av ytelser til Norges befolkning krever effektive lagringsl?sninger med rask responstid og h?y tilgjengelighet. I samarbeid med IBM og deres forretningspartner ATEA, har NAV i l?pet av de siste ti m?nedene fornyet lagringsl?sningen for deler av sine sentrale driftssystemer.
En av NAVs sentrale lagringsl?sninger for prim?r-data er skiftet ut med IBMs mest moderne disk-teknologi. Den nye l?sningen inkluderer lagring av data for backup- og katastrofeberedskap. Resultatene s? langt viser en betydelige forbedring av svartidene, forenklet drift og forbedret tilgjengelighet.
– NAV har tatt i bruk lagringsl?sninger fra IBM som inkluderer virtualisering og er tilrettelagt for en sky- (cloud-) basert infrastruktur. Denne omleggingen til en mer moderne og fremtidsrettet lagrings-infrastruktur er gjennomf?rt uten ? endre i eksisterende og godt fungerende rutiner p? NAVs sentrale stormaskin, sier Otto Lauritsen, teknisk salg spesialist for Storage hos IBM. ? Den sentrale serveren og alle applikasjoner ser bare en ?sky? av data. De fysiske komponentene innenfor ?skyen? kan endres og datagrunnlaget i ?skyen? kan kopieres og flyttes uten at sentrale servere p?virkes. Hardware komponentene i skyen er duplisert og datatilgangen er sikret og up?virket ved feilsituasjoner ved hjelp av automatisk fail-over.
NAV h?ndterer store mengder kritiske data. Den nye l?sningen behandler daglig omkring 150 TB (terabyte) prim?r data. Backup-systemet omfatter flere petabyte med data.
NAVs prim?re data lagres p? to fysiske enheter plassert p? to ulike lokasjoner. Alle data oppdateres i sanntid p? begge lokasjoner, og ved en feil eller ved behov for planlagt vedlikehold p? en av lokasjonene, styres datatrafikken automatisk til den andre lokasjonen. Dette sikrer at NAVs sentrale systemer har tilgang til oppdatert og korrekt datagrunnlag.
Effektivt skifte
Lagringsl?s- og backupl?sningene ble skiftet i l?pet av noen f? uker og under full drift ved hjelp av automatiserte prosedyrer fra IBM. Produksjonssystemene ble ikke p?virket i prosessen.
M?linger foretatt hos NAV viser at den nye lagringsl?sningen har gitt bedre responstid mot data og gitt bedre svartid for brukene. Det betyr ogs? at kj?ring av nattlige rutiner som konsolidering av data og backup g?r betydelig raskere enn tidligere. Det er kritisk, fordi alle de nattlige kj?ringene m? v?re ferdige i god tid f?r neste arbeidsdag tar til.
Helt siden 1970 tallet har deler av kjernesystemene i NAV v?rt basert p? IBM stormaskinteknologi. Denne teknologien er kontinuerlig videreutviklet av IBM over tid og representerer den markedets mest stabile og skalerbare plattform. Den opprinnelige IBM System/360-arktekturen, som ble lansert i 1964 og feiret 50-?rs jubileum 7. april i ?r, utgj?r blant annet selve grunnstammen i verdens finansverden. System Z-arkitekturen har vist sin berettigelse i milj?er som krever 99,9999% oppetid. Dette betyr at de sentrale serverkomponentene i praksis aldri er nede.
NAVs nye lagringsl?sning for stormaskin er basert p? IBM DS8870 disksystem for virksomhetskritisk datalagring. I f?rste omgang med til sammen 300 TB diskkapasitet. Den dupliserte lagringsl?sningen er kombinert med IBMs l?sning for parallell geografisk spredning GDPS (Geographically Dispered Parallell Sysplex). Dette gir n?r 100 prosent (99,9999%) tilgjengelighet p? kritiske data. NAV har dermed implementert det beste av hva IBM og markedet kan tilby hva gjelder kontinuerlig tilgjengelighet til data (High Availability – HA) og katastrofesikring (Disaster Recovery – DR).
Samtidig med lagringsfornyelsen for prim?re data har NAV ogs? skiftet sitt backup-milj? for stormaskin over til IBM-plattform best?ende av IBMs virtuelle tapel?sning VTS7700.
Ogs? her er det benyttet en ?skybasert? arkitektur som gir mange fordeler: Den sentrale serveren oppfatter at den skriver til én fysisk tape som tidligere. Denne er en virtuell tapel?sning, som i virkeligheten best?r av flere virtuelle tape biblioteker p? adskilte lokasjoner med flere kopier av datagrunnlaget hvor fysisk disk utgj?r det fysiske lagringsmedium. Det gj?r at eksisterende backup rutiner ikke beh?ver ? endres. NAVs backup-l?sning er basert p? to separate lokasjoner med helt identiske data, og med en tredje, lokasjon hvor fysisk tape utgj?r det fysiske lagringsmedium. .

Kontaktperson:
Otto Backer Solberg
Pressekontakt
Mobil: 4153 5303
e-post: [email protected]

Billedtekst:
IBM DS8870 er utviklet for ? h?ndtere en rekke lagringsutfordringer vi idag finner i dagens komplekse datasentre.

Om IBM
IBM er et globalt teknologiselskap med over 400 000 ansatte i 170 land. I over hundre ?r har IBM flyttet grenser for hva teknologi kan utrette. Som verdens st?rste IT-konsulentselskap og en storprodusent av maskin- og programvare, kan IBM tilby sine kunder unik kompetanse og komplette l?sninger.
I Norge har IBM bist?tt offentlig og privat sektor siden 1935. Sammen med v?rt partner- og leverand?rapparat leverer IBM smarte l?sninger til hele bedriftsmarkedet; fra sm? selskaper til Norges st?rste bedrifter.
Om NAV
NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantst?tte. NAV ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om ? finne gode l?sninger for brukerne gjennom 456 NAV-kontor, i kommuner og bydeler.
NAV eller Arbeids- og velferdsforvaltninga, har om lag 19 000 medarbeidere. Av disse er om lag 14 000 ansatt i staten, Arbeids- og velferdsetaten, mens om lag 5 000 er ansatt i kommunene.
I tillegg til NAV-kontorene finnes det over hundre spesialenheter som l?ser sentraliserte oppgaver som det ikke er hensiktsmessig ? utf?re i f?rstelinjen p? det enkelte NAV-kontoret.

74620Send som e-post

Authors

Related posts

Top