mobiltelefoni

N? blir det h?yere fart p? Grorudbanen

(T-banen, 24. januar 2014) Fra i dag kan rundt 70.000 daglige reisende med Grorudbanen surfe med h?ye hastigheter inne i T-banetunnelene mellom Risl?kka og Vestli. Telenor bygger i samarbeid med Oslo kommune og Sporveien et h?yhastighets mobilnett inne i tunnelene, og i dag sl?s de f?rste senderne p?. Utbyggingen er et spleiselag mellom Telenor, NetCom og Tele2.
– Vi er sv?rt glade for ? kunne tilby rask mobilsurfing for de reisende med Grorudbanen. Dette er f?rste skritt p? veien, og vi er i full gang med videre utbygging, slik at reisende skal kunne surfe superraskt i alle Oslos T-banetunneler i l?pet av 2015, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.
– Dette er en viktig milep?l for kollektivreisende p? Grorudbanen, og jeg ser frem til vi kan tilby 4G over hele T-banenettet, sier Guri Melby, byr?d for milj?- og samferdsel i Oslo.
Europas r?este T-banenett
Utbyggingen er gjennomf?rt som et spleiselag mellom Telenor, NetCom og Tele2, og kunder av alle de tre teleoperat?rene vil oppleve at de allerede n? kan surfe med h?ye hastigheter inne i tunnelene p? Grorudbanen.
– Gjennom dette samarbeidet skriver vi i dag et nytt og viktig kapittel i Sporveien og T-banens snart 50 ?r lange historie som hovedstadens viktigste kollektivtilbud. Dette er ikke bare et nytt og godt tilbud til de reisende, men ogs? et sterkt bidrag til bedrede kommunikasjonsmuligheter i Oslo slik T-banen skal v?re. Dette tilbudet er lenge etterlengtet, og jeg er glad for at vi i dag kan fortelle at arbeidet med ? bygge Europas r?este nett p? T-bane er kommet godt i gang, sier konsernsjef i Sporveien Cato Hellesj?.

46 kilometer med str?lecoax
Utbygging av h?yhastighets dekning p? T-banenettet i Oslo er en tidkrevende oppgave, fordi jobben m? gj?res i l?pet av omkring tre nattetimer n?r T-banen er stengt. Det tar derfor tid ? komme i m?l med utbyggingen, men dekning p? enkeltstrekninger vil ?pnes fortl?pende etter hvert som Telenor er ferdig med utbyggingen. Grorudbanen er f?rst ute fordi denne var stengt en periode i h?st. Telenor fikk derfor tilgang til tunnelene over tid og kunne bygge ut raskere her.
– Vi skal strekke 46 kilometer med str?lecoax, det er en kabel som ogs? fungerer som sender, og sender ut signaler kontinuerlig inne i tunnelene. Vi ser p? Grorudbanen som en pilot, og vil n? teste kontinuerlig og forbedre dekningen inne i tunnelene ved behov. Det betyr at de reisende vil kunne oppleve at dekningen ikke er helt stabil n? i starten, men mange vil oppleve gode surfeopplevelser allerede n?, sier dekningsdirekt?r i Telenor, Bj?rn Amundsen.
Mer attraktivt kollektivtilbud
– Vi er glade for at arbeidet med utbygging av h?yhastighets mobilnett n? er i gang, slik at vi fra 2015 kan surfe i hele T-banenettet. En stor fordel med ? reise kollektivt er jo at vi kan gj?re andre ting enn ? f?lge med i trafikken. ?kt netthastighet gir bedre og mer attraktivt kollektivtilbud, enten du bruker reisetiden til underholdning eller jobb, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direkt?r i Ruter.
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 0700

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy