datateknikk

N? h?rer 51 prosent digital radio

Mer enn halvparten av lytterne h?rer n? radio digitalt. Med det kan slukkekravene v?re n?dd.
Lyttertallet p? 51 prosent overstiger myndighetenes krav om 50 prosent digital lytting. M?lingen er gjort i perioden august til oktober.
– Vi digitaliserer radioen fordi vi ?nsker ? gi hele landet et mer mangfoldig radiotilbud. Lytterne har tatt i bruk de nye kanalene v?re enda raskere enn vi hadde turt ? h?pe p?. N?r 51 prosent n? h?rer digital radio hver dag er det en klar melding fra publikum om at de er med, sier Marius Lillelien, radiosjef i NRK.
Sterk vekst
Digital lytting har vokst fra 47 prosent i forrige kvartal.
– Vi har i lang tid sett en veldig positiv utvikling i digital radiolytting. N? gleder vi oss over ? ha n?dd en ny, viktig milep?l. Slike tall inspirerer oss i det videre arbeidet med ? tilby mer innhold til flere lyttere fram mot FM-slukkingen i 2017, sier Trygve R?nningen, administrerende direkt?r og sjefredakt?r I P4-gruppen.
DAB-nettet er riksdekkende med 22 radiokanaler.
– Optimistisk
Med lytting p? 51 prosent er Norge ett skritt n?rmere FM-slukking i 2017. Myndighetene har satt fem krav som m? v?re oppfylt innen 2015, for at slukking kan finne sted fra 2017.
– Det er opp til Kulturdepartementet ? vurdere kravene, men vi er sv?rt optimistiske da mye tyder p? innfrielse av alle krav, sier Ole J?rgen Torvmark i Digitalradio Norge, med referanse til Medietilsynets slukkerapport som ble sluppet tidligere i h?st.
52 prosent av alle husstander har n? minst ?n DAB-radio, i f?lge unders?kelsen.
Norge ligger an til ? bli det f?rste land i verden som slukker FM-nettet. Mange land f?lger utviklingen i Norge. Lytterandelen ble ogs? offentliggjort onsdag morgen p? en internasjonal digitalradio-konferanse i Roma, med delegater fra 30 nasjoner.
Kontakt:
NRK v/ Marius Lillelien, radiosjef NRK, mob. 992 74 631
P4 v/Trygve R?nningen, adm. dir. og sjefsredakt?r, mob. 977 17 303
DRN v/Ole J?rgen Torvmark, daglig leder, mob. 924 30 600

Digitalradiounders?kelsen utf?res av TNS Gallup og er den offisielle m?lingen av digital radiolytting ifbm. digitaliseringen av norsk radio. Unders?kelsen gj?res l?pende og m?ler digitalandelen i slukkekravene. Tallene er vektet mot PPM, som er de offisielle lytterm?lingene for radio. Digitalradio-unders?kelsen vil i tiden fremover bli rapportert m?nedlig i stedet for kvartalsvis.

Dette er slukkevilk?rene som m? oppfylles innen 1. januar 2015:
1. NRK m? ha en dekning tilsvarende P1-dekning p? FM i dag, som er 99,5 prosent (absolutt krav)
2. De kommersielle radiokanalene m? ha 90 prosent befolkningsdekning (absolutt krav)
3. Digitale radiokanaler m? gi en innholdsmessig og teknologisk merverdi for lytterne (absolutt krav)
4. Det m? finnes rimelig og teknisk tilfredsstillende l?sning for radiomottak i bil. Presisering fra 2013: Alle landets fylker og minst halvparten av alle kommuner m? ha tilbud om ettermontering p? plass
5. Minst halvparten av radiolytterne m? daglig h?re p? en digital plattform
Post- og teletilsynet skal innen 1. mars 2015 overlevere sin dekningsrapport til Kulturdepartementet
Digitalradio Norge AS har som form?l ? sikre en smidig overgang fra analog til digital radio i Norge. Selskapet driver nettstedet radio.no og den norske radio-spilleren p? internett. Itillegg er Digitalradio Norge innehaver av konsesjoner i riksdekkende og lokale DAB-nett. Selskapet er eiet av NRK og P4-gruppen.

Similar Posts