N? kan v?re kunder ogs? sende og ta imot betalingsp?minnelser via Pagero Online!

Ved ? sende e-Reminders med Pagero slipper kundene v?re manuell h?ndtering med konvoluttering og post samtidig som administrasjonskostnadene reduseres. Dessuten samles hele flyten i en og samme kanal, hvilket gir en bedre oversikt og kontroll.
Betalingsp?minnelsen opprettes akkurat som vanlig i ?konomisystemet. Deretter sendes den til Pagero Online som tolker og leverer den til mottakeren i ?nsket format.
Hvis mottakeren ikke kan ta imot e-Reminders kan de ogs? leveres i PDF p? e-post eller som en papirp?minnelse via Ekstern Print. Sorteringen skjer automatisk i Pagero Online.
Innkommende p?minnelser tas imot p? samme m?te som e-fakturaer i Pagero Online.

Pagero utvikler, markedsf?rer og leverer tjenester for ? kommunisere digitale forretningsmeldinger, som e-fakturaer, e-ordrer og e-betalinger. Alle tjenester leveres i nettskyen via v?rt nettverk Pagero Online. Vi tilbyr skalerbare l?sninger for sm?, mellomstore og store bedrifter og organisasjoner med lokal eller global tilstedev?relse. V?re kunder har tilgang til Nordens raskest voksende forretningsnettverk for enkel, sikker og kostnadseffektiv kommunikasjon med andre bedrifter, uavhenging av forretningssystem. Vi har kontor i Oslo, G?teborg, Stockholm, Helsingfors og Dublin. Les mer p? www.pagero.no

Authors

Related posts

Top