NCG Group participated as a partner at Beslutningsst?ttedagen 2012 in Oslo, Norway

BT One blir anerkjent som Europas ledende ?end-to-end UC Portfolio?.
BT har f?tt Frost & Sullivans pris 2012 European Unified Communications Service Provider of the Year. Prisen kommer i en tid hvor det gjennomf?res store oppdateringer i BT One, selskapets samlede kommunikasjonsportef?lje, inkludert nye skybaserte tjenester som skal forbedre styring og samarbeid innenfor ? og mellom ?store organisasjoner.
Unified Communications Service Provider of the Year tildeles den europeiske leverand?r av UC l?sninger som har vist styrke og gjennomf?ringsevne i ?ret som gikk. Kandidatene til denne prisen evalueres p? n?kkelkriterier som bredde i portef?ljen, regionale visjoner og strategi og gjennomf?ringsevne i l?pet av ?ret. At BT ble den verdige vinner av denne prestisjetunge prisen skyldes Frost & Sullivans ekspertanalytikere og den endelige beslutningen som ble tatt av et uavhengig dommerpanel.
Adrian Drozd, Research Director hos Frost & Sullivan uttaler: “BT Global Services har en ende-til-ende UC-portef?lje, inkludert globalt nettverk-infrastruktur, profesjonelle og driftede tjenester samt omfattende konferansetjenester. De har ogs? et ledende videokonferanse-, og Telepresence-tilbud. BT har v?rt i forkant n?r det gjelder utviklingen av nettbaserte videom?tetjenester og lanseringen av Telepresence og E2E videokommunikasjonstjenester. Leverand?rens UC-portef?lje ? som n? heter “BT One” ? har tydelig forbindelse til andre omr?der p? tvers av BTs tjenestetilbud, noe som gj?r dem spesiell i forhold til mange konkurrenter. Dessuten kan BT levere tilpassede l?sninger til en rekke vertikale markeder, spesielt innenfor finanstjenester, detaljhandel og farmasi. Denne form for fokuserte tjenester er en stor fordel for selskaper som ?nsker en partner som har dokumentert kunnskap og ekspertise i nettopp deres bransje.”
For mer informasjon se engelsk pressmelding p? BTs hjemmeside her
Hvis du har sp?rsm?l kan du kontakte:
Marcus Forsgren, Bite Communications
[email protected]
+46 76 319 88 23
Om BT
BT er en av verdens ledende leverand?rer av kommunikasjonstjenester og -l?sninger, og betjener kunder i mer enn 170 land. Hovedaktivitetene inkluderer leveranse av globale nettverksbaserte IT-tjenester; lokale, nasjonale og internasjonale telekommunikasjonstjenester for selskapets kunder til bruk hjemme, p? arbeid og p? farten; bredb?nd- og internettprodukter og -tjenester samt konvergerende fastlinje/mobile produkter og tjenester. BT best?r hovedsakelig av fire forretningsomr?der: BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale og Openreach.
I finans?ret som sluttet 31. mars 2012, var BT Groups inntekter ?18 897 millioner med et resultat f?r skatt p? ?2 445 millioner.
British Telecommunications plc (BT) er et heleid datterselskap av BT Group plc og omfatter nesten alle forretninger og eiendeler i BT Group. BT Group plc er notert p? b?rsene i London og New York. G? til www.btplc.com hvis du vil ha mer informasjon.

Authors

Related posts

Top