Data

Nettbutikkene g?r inn i Virke

Felles interesser og felles m?l gj?r at netthandlernes bransjeorganisasjon, Distansehandel Norge, har besluttet ? g? inn i Hovedorganisasjonen Virke. Sammenslutningen ble offentlig i dag, og gjelder fra ?rsskiftet.
? Dette vil gj?re v?rt arbeid for nettbedriftene mer synlig og slagkraftig. Samtidig vil en sammensl?ing styrke sertifiseringsordningen Trygg E-Handel slik at den vil kunne omfatte mange flere nettbedrifter, sier daglig leder i Distansehandel Norge, Gerhard Anthun.
Netthandlernes organisasjon vil bli en ny enhet i Virke: Virke e-handel. Virke representerer fra f?r over 17 000 norske virksomheter med til sammen 220 000 ansatte.
? Vi ser at netthandelen ?ker kraftig. Veksten siste ?r var fire ganger raskere enn i vanlig butikkhandel. Vi registrerer ogs? at e-handelen blir stadig mer internasjonal og oftere m?ter flere komplekse bransjeutfordringer. I denne sammenheng er Virke en naturlig partner. Vi har tidligere hatt godt samarbeid med Virke. Det er en stor, ressurssterk organisasjon med mye kompetanse, noe som vil gj?re et medlemskap i Virke e-handel attraktivt. Blant annet har Virke v?rt en god st?ttespiller i Distansehandel Norges innsats for ? fjerne den s?kalte 200-kronersgrensen for momsfritt kj?p fra utlandet, sier Anthun.
Han peker p? den helt ferske rapporten Virke har f?tt utarbeidet om netthandel fra utlandet.
? Rapporten viser blant annet at hele 57 prosent av alle nettkj?p av varer til en verdi under 200 kroner, blir foretatt hos utenlandske nettsteder. Slik 200-kronersgrensen fungerer, favoriserer den utenlandske nettbutikker fordi norske nettforetak ikke har noe fritak og m? svare moms fra f?rste krone, sier Anthun.
Distansehandel Norge ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983. Foreningen har i alle ?r arbeidet for at kj?p p? postordre og n? p? nett, skal v?re trygt og kundevennlig. Som en f?lge av dette etablerte foreningen i 2011 sertifiseringsordningen Trygg E-Handel. N?rmere 150 norske nettbutikker er n? Trygg E-Handel-sertifisert.

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #LG   #NOK   #Qualcomm Snapdragon   #Susanne Persson