Nettverksprodukter

Nordiske virksomheter i front p? bruk av online nyhetsrom

I en unders?gelse, foretaget af Jabra og YouGov, blev mobile medarbejdere i 12 lande, heriblandt Danmark, spurgt om deres kontormilj? og omkring, hvad de anser for v?rende de st?rste udfordringer i forhold til deres arbejds-performance, effektivitet og jobtilfredshed. Desuden blev der spurgt ind til, hvilke v?rkt?jer, der er mest v?rdifulde for dem.
Af alle de enheder, der p?virker kontormilj?et mest, svarede to tredjedele af respondenterne i unders?gelsen, at telefonihardwaren har en betydelig indflydelse p? deres jobtilfredshed. Langt st?rstedelen, der bruger mere end en time om dagen p? telefonen, gav udtryk for, at deres telefoniudstyr giver den optimale komfort, mobilitet og effektivitet. Headset g?r en klar forskel for 7 ud af 10 kontoransatte, hvor de med deres ledningsheadset f?ler sig mere effektive. Dette tal stiger til hele 75 procent i Norge med et tr?dl?st headset, fordi der bliver besvaret flere opkald ? og fri bev?gelighed i forbindelse opgavel?sning ?ger effektiviteten.
63 procent af kontormedarbejdernes jobtilfredshed afh?nger af, hvilken type telefon, der stilles til r?dighed. Derudover ?ger det effektiviteten og job-performance med 62 procent ved brugen af et ledningsheadset, hvilket stiger til 75 procent med et tr?dl?st headset. I den anden ende af skalaen bruger mere end halvdelen af ansatte et traditionelt h?nds?t ? og de giver udtryk for, at de f?ler sig mindre effektive i forbindelse med almindelige kontoropgaver og derfor potentielt kunne v?re mere effektive, hvis de har et headset til r?dighed.
?Effektivitet og ?get mobilitet er de n?glefordele, vi ser for brugere af tr?dl?se headset?, siger Holger Reisinger, Jabra Vice President for Marketing, Produkter og Alliancer. Han forts?tter: ?Flere og flere ansatte multitasker ved at tage opkald, mens de anvender pc?en eller bev?ger sig rundt p? kontoret. Med et tr?dl?st headset kan du ?ge din arbejdsradius, hvilket g?r en medarbejder mere centreret om opgaven ? og ikke telefonen. Jeg tror, at det faktum, at 75 procent fanger flere opkald med et tr?dl?st headset taler for sig selv.?
Hvordan lever du op til morgendagens krav for arbejdsmilj?et?
Der er en generel enighed blandt respondenterne i alle 12 lande om, at de ?nsker, at deres n?ste headset er tr?dl?st ? og at god lydkvalitet samt komfort er n?gleprioriteter. Dette afspejles ogs? i eftersp?rgslen p? tr?dl?se headset i hele verden, hvor 57 procent af kontoransatte p? globalt plan allerede har et tr?dl?st headset ? en l?sning, der giver brugerne mulighed for at bev?ge sig rundt p? kontoret, eller m?ske endda besvare opkald p? farten eller p? vej til n?ste m?de.
?De arbejdsgivere som im?dekommer denne trend og styrker den nye generation af ansatte, vil h?jst sandsynligt h?ste fordelene ved den ?gede produktivitet og st?rre motivation blandt ansatte ? en dynamisk og engageret styrke for deres forretning, der samtidig f?r fuldt udbytte af den ansattes potentiale lige s?vel som forretningens?, siger Holger Reisinger.
Ting som folk g?r, n?r de taler i telefon
Unders?gelsen viste ligeledes nogle ting, som folk g?r, n?r de taler i telefon. Langt st?rstedelen af de adspurgte s?ger efter ting p? computeren, men at tegne kruseduller, gestikulere med h?nderne og g?re et stop ved printeren, var ligeledes meget popul?rt. Det bekr?fter bare behovet for mobilt udstyr, ligesom en stor del udf?rer arbejdsopgaver mere end 2,5 meter v?k fra deres arbejdsstation.
I November 2012 udf?rte Jabra, der er verdensleder inden for udvikling, produktion og markedsf?ring af en bred portef?lje af h?ndfri kommunikationsl?sninger, og det internationale analysebureau, YouGov, en global unders?gelse blandt 11.906 kontoransatte og mobile medarbejdere i alderen 18-69 ?r. Unders?gelsesform?let var at kortl?gge de reelle og perceptuelle forskelle og attituder til headset-brug p? kontoret og arbejdsrelaterede problemer i disse lande.

Om Jabra
Jabra er et brand under GN Netcom, et datterselskab til GN Store Nord A/S (GN) ? listet p? NASDAQ OMX. Jabra har ca. 900 medarbejdere verden over og havde i 2012 en ?rlig oms?tning p? DKK 2,355 millioner. Jabra er verdensleder inden for udvikling, produktion og markedsf?ring af en bred portef?lje af h?ndfri kommunikationsl?sninger. Jabra?s Consumer og Business divisioner producerer tr?dede og tr?dl?se headset samt speakerphones til kontoret og mobiltelefoner, som frig?r individer og virksomheder gennem ?get bev?gelsesfrihed, komfort og funktionalitet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Emma Bergkvist   #Sengevarehuset Sova   #Software Innovation   #UNINETT