Nordmenn p? bilferie ? legger katten inn p? kattepensjonat

Samtidig som nordmenn forventer stadig h?yere bredb?ndshastigheter, tester Get et nytt super-modem p? sitt hybrid-fibernett som vil kunne gi kundene 60 ganger raskere bredb?ndshastigheter enn det som er vanlig i Norge i dag.

– Vi er det f?rste selskapet i Europa som tester et Eurodocsis 3.0 modem med disse hastighetene. Det nye super-modemet vil kunne gi bredb?ndshastigheter opptil 1 Gbps, sier Gunnar Evensen, administrerende direkt?r i Get.
Det er nesten 1 800 000 private bredb?ndsabonnement med faste tilganger til internett i Norge, og blant disse er den gjennomsnittlige hastigheten 16,5 Mbps. B?ndbreddebehovet i Norge ?ker med rundt 50 prosent hvert ?r, og det kreves store investeringer i nett og infrastruktur i ?rene fremover for ? kunne levere dette.
For ? gj?re nye hastigheter tilgjengelig for alle som er koblet til et hybrid-fibernett, tester Get n? Europas raskeste h?yhastighets modemet fra Cisco. M?let er ? gi norske husholdninger det beste bredb?ndstilbudet i Europa.
Internetthastigheten p? 1 Gbps er kapasitet kundene kan bruke til surfing og streaming, og kommer i tillegg til kapasiteten alle Gets kunder har til over 200 samtidige digital-tv kanaler og filmleie med over 5000 filmer tilgjengelig.
FAKTA
Eurodocsis 3.0
Dagens standard for overf?ring av internett i hybridfibernett. Get tester denne uken for f?rste gang i Europa et modem som kan levere 1 Gbps
Docsis 3.1
I l?pet av ?ret offentligj?res neste generasjons bredb?ndsstandard. Denne er forventet ? kunne levere hele 10 Gbps kapasitet til hver kunde og forventes ? v?re klar i l?pet av 2015.
Hybrid fiber
Hybrid fiber teknologien er en av de mest utbredte bredb?ndsteknologien i verden. Teknologien kombinerer fiber og coaxialkabel og kan i teorien gi hver kunde opptil 10 Gbps (10000 Mbps) kapasitet til hvert uttak i hjemmet. Det er opptil 400 ganger raskere enn tradisjonell ADSL bredb?nd og mellom 10 og 100 ganger raskere enn ethernet kabelen som blir levert med vanlig fiberbredb?nd.

1480

Authors

Related posts

Top