Nettverksprodukter

Nordmenn p? bilferie ? legger katten inn p? kattepensjonat

28-06-2013 13:13 Get Samtidig som nordmenn forventer stadig h?yere bredb?ndshastigheter, tester Get et nytt super-modem p? sitt hybrid-fibernett som vil kunne gi kundene 60 ganger raskere bredb?ndshastigheter enn det som er vanlig i Norge i dag.

Samtidig som nordmenn forventer stadig h?yere bredb?ndshastigheter, tester Get et nytt super-modem p? sitt hybrid-fibernett som vil kunne gi kundene 60 ganger raskere bredb?ndshastigheter enn det som er vanlig i Norge i dag.

– Vi er det f?rste selskapet i Europa som tester et Eurodocsis 3.0 modem med disse hastighetene. Det nye super-modemet vil kunne gi bredb?ndshastigheter opptil 1 Gbps, sier Gunnar Evensen, administrerende direkt?r i Get.
Det er nesten 1 800 000 private bredb?ndsabonnement med faste tilganger til internett i Norge, og blant disse er den gjennomsnittlige hastigheten 16,5 Mbps. B?ndbreddebehovet i Norge ?ker med rundt 50 prosent hvert ?r, og det kreves store investeringer i nett og infrastruktur i ?rene fremover for ? kunne levere dette.
For ? gj?re nye hastigheter tilgjengelig for alle som er koblet til et hybrid-fibernett, tester Get n? Europas raskeste h?yhastighets modemet fra Cisco. M?let er ? gi norske husholdninger det beste bredb?ndstilbudet i Europa.
Internetthastigheten p? 1 Gbps er kapasitet kundene kan bruke til surfing og streaming, og kommer i tillegg til kapasiteten alle Gets kunder har til over 200 samtidige digital-tv kanaler og filmleie med over 5000 filmer tilgjengelig.
FAKTA
Eurodocsis 3.0
Dagens standard for overf?ring av internett i hybridfibernett. Get tester denne uken for f?rste gang i Europa et modem som kan levere 1 Gbps
Docsis 3.1
I l?pet av ?ret offentligj?res neste generasjons bredb?ndsstandard. Denne er forventet ? kunne levere hele 10 Gbps kapasitet til hver kunde og forventes ? v?re klar i l?pet av 2015.
Hybrid fiber
Hybrid fiber teknologien er en av de mest utbredte bredb?ndsteknologien i verden. Teknologien kombinerer fiber og coaxialkabel og kan i teorien gi hver kunde opptil 10 Gbps (10000 Mbps) kapasitet til hvert uttak i hjemmet. Det er opptil 400 ganger raskere enn tradisjonell ADSL bredb?nd og mellom 10 og 100 ganger raskere enn ethernet kabelen som blir levert med vanlig fiberbredb?nd.

1480

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy