Datast?ttet konstruksjon

Norges billigste nettbutikk

Forel?pig regnskap for konsernet TAFJORD viser et resultat p? 51 mill. kr for 2012. Lave priser p? produsert kraft til det nordiske kraftmarkedet, samt nedskriving

Forel?pig regnskap for konsernet TAFJORD viser et resultat p? 51 mill. kr for 2012. Lave priser p? produsert kraft til det nordiske kraftmarkedet, samt nedskriving av aksjeposter i vindkraftselskap er hoved?rsaken til det svake resultatet.
I 2012 hadde TAFJORD en kraftproduksjon p? 1509 GWh (millioner kilowattimer), 252 GWh mer enn ?ret f?r. Omr?deprisen p? kraft var i snitt 23,6 ?re per kWh, 13,5 ?re per kWh lavere enn i 2011.
– Kraftprisen, som virker sterkt inn p? resultatet v?rt, var betydelig lavere i 2012 enn det vi har sett de siste ?rene. Selv om vi hadde en sv?rt h?y kraftproduksjon, greide vi ikke ? veie opp for de lave prisene, sier konsernsjef Erik Espeset. Han p?peker samtidig at dagens rammebetingelser for vindkraft offshore ogs? har hatt innvirkning p? det resultatet som n? legges frem.
– Etter grundige vurderinger i forhold til mulig fremtidig vindkraftutbygging offshore, valgte Vestavind Offshore AS ? legge det videre arbeidet med Havsul I p? is. Dermed m?tte vi foreta nedskrivinger av den aksjeposten vi har i dette selskapet, noe som selvsagt ogs? bidrar til et svakere resultat, sier Espeset.
Konsernets resultat f?r skatt var p? 168 mill. kr, en nedgang p? 88 mill. kr i forhold til 2011. De totale skattekostnadene utgjorde 117 mill. kr, mot 148 mill. kr i 2011. Av dette utgjorde grunnrenteskatten 57 mill kr, mens den i 2011 utgjorde 74 mill kr.
Mer om selskapene
(tallene for 2011 i parentes)Tafjord Kraftproduksjon AS poduserte 1509 GWh (millioner kilowattimer) i 2012 (1257 GWh). Omr?deprisen p? kraft var i gjennomsnitt 23,6 ?re/kWh (37,1 ?re/kWh). Selskapets driftsresultat ble 241 mill. kr (296 mill kr).
Tafjord Kraftnett AS overf?rte i 2012 992 GWh (927 GWh) i eget distribusjonsnett. Selskapets driftsresultat ble 20 mill. kr (10 mill kr).
Tafjord Kraftvarme AS har hatt god tilgang p? avfall og behandlet 85 tusen tonn (67 tusen tonn) i 2012. Fjernvarmesalget var p? 85 GWh (71 GWh). Selskapet leverte i tillegg 26 GWh (23 GWh) str?m. Driftsresultat ble 20 mill. kr (19 mill. kr).
Tafjord Marked AS leverte 1009 GWh (588 GWh) str?m i 2012. Hoved?rsaken til ?kningen i leveransen er innfasingen av Nordvest Kraft sine kunder ved ?rsskiftet. Selskapet, som ogs? leverer telekomprodukter til markedet, har et resultat p? 3 mill. kr (4 mill. kr).

Pdf av Forel?pig resultat og styrets beretning til forel?pig resultat 2012 vedlagt.
For ytterligere informasjon kontakt konsernsjef Erik Espeset ? 905 20 033
TAFJORD er et konsern best?ende av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS. I tillegg til produksjon og salg av milj?vennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, samt installasjonsvirksomhet, tilbyr konsernet ogs? vannb?ren fjernvarme til kunder i store deler av ?lesund kommune. V?rt hovedkontor er i ?lesund og vi har omlag 280 ansatte.

Vedlagte filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy