Data

Ny leder av Telenors grossistvirksomhet

(Oslo 16. september 2014) Harald Krohg tar over ledelsen av Global Traffic i Telenor Group. Asle Svan?e etterf?lger Krohg som leder av Telenors grossistvirksomhet.
Harald Krohg g?r til stillingen som leder for Global Traffic i Telenor Group, en enhet som har ansvaret for ? styrke Telenor konkurranseposisjon p? internasjonale tale, SMS og datatrafikk-tjenester. Han har v?rt i Telenor siden 1994, og har hatt en rekke lederstillinger i Telenor-konsernet. Han har hatt lederjobben i Wholesale & Regulatory (W & R) siden etableringen av Telenor Norge i 2007.
Asle Svan?e (37) tiltrer jobben som ny leder av W & R 1. oktober. Svan?e er utdannet sivilingeni?r i industriell ?konomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim. Han begynte i Telenor i 2001 som produktspesialist p? leide samband. Han har v?rt en del av ledergruppen i Wholesale and Regulatory siden 2007.

Fakta om Wholesale & Regulatory
? Divisjon Wholesale & Regulatory har ansvar for wholesale-virksomheten, b?de innenfor fastnett og mobil og for det regulatoriske arbeidet i Telenor Norge.
? Divisjonen skal sikre en helhetlig kundebetjening og likebehandling p? tvers av aksessene fast og mobil mot akt?rene i det norske telekommunikasjonsmarkedet. Videre skal wholesale-markedet videreutvikles i overensstemmelse med gjeldende regulatoriske rammebetingelser.
? Det er en sterk sammenheng mellom h?ndteringen av regulatoriske forhold og Telenors aktiviteter i wholesale-markedet.
For n?rmere informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirekt?r Torild Uribarri, tlf: +47 91155381, [email protected]

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy