Telekommunikasjon

Ny SAP-partner Absoft sikrer viktig olje-avtale

Oslo, 23. september 2013 – Som ny partner i Norge for SAP Business All-in-One og SAP Business Objects Business Intelligence-l?sninger satser Absoft p? den norske olje- og gass-n?ringen. Absoft har allerede sikret sin f?rste kontrakt i dette markedet, basert p? SAP-l?sninger.
Sammen med konsulentfirmaet Ross Offshore AS skal Absoft utvikle en nettportal for boring og br?nnoperasjoner.
? Vi ?nsker Absoft hjertelig velkommen i v?rt partnerapparat, sider Michael R. ?stgaard, norgessjef i SAP.
? Olje- og gass-n?ringen er et viktig satsningsomr?de for oss, og vi avhenger av spesialiserte partnere som Absoft, som har den riktige kompetansen til ? l?se spesifikke utfordringer i bransjen. Vi gleder oss til ? f?lge Absofts inntreden i det norske markedet og se hvordan v?r programvare og plattformer kan st?tte deres kunder i fremtiden.
? Som ny SAP-partner kan vi n? levere bransjespesifikke SAP Business-All-in-One- og SAP BusinessObjects-l?sninger til oljeselskaper og leverand?rer knyttet til den norske sokkelen, sier Scott Simpson, Absofts direkt?r for olje og gass.
? Kontrakten med Ross Offshore AS er v?r f?rste knyttet til SAP-l?sninger i Norge. Vi har akkurat ?pnet kontor i Stavanger, og denne avtalen styrker posisjonen v?r i det norske olje- og gass-markedet, sier Simpson.
Ross Offshore AS er et selskap som driver med konsulentvirksomhet innen boring og prosjektledelse i olje- og gass-n?ringen. Nettportalen utvikles i samarbeid med Absoft, og m?let er at operasjonene skal bli seksti prosent mer effektive ved hjelp av SAP-programvare.
Absoft skal levere programvarelisenser og teknisk SAP-installasjon. Absofts SAP-kompetanse utfyller Ross Offshores omfattende ekspertise innen boring og br?nnoperasjoner n?r portalen skal utvikles.
Portalen skal str?mlinjeforme aktiviteter og prosesser p? tvers av prosjekter ved ? definere roller, ansvar og eierskap for bore- og br?nnoperasjonene. L?sningen skal st?tte planlegging og utf?ring av prosjektene, og omfatter blant annet planleggingsfunksjoner for bruk av utstyr, krav til tjenester, innkj?p, lagerbeholdning og offshore-aktiviteter.
Absoft ?nsker ? bli en viktig samarbeidspartner for olje- og gass-selskaper og deres leverand?rer i Norge, og l?se utfordringer som denne n?ringen m?ter i sine it-systemer.
Kontakt:
Brit Ingvild Holmem,
for SAP
[email protected] / 90643115
Om SAP
Som markedslederen innen forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle st?rrelser og innen alle bransjer til ? bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager til kasse, kontor til mobil enhet ? SAP hjelper mennesker og organisasjoner til ? jobbe bedre sammen og med ? bruke forretningsinnsikt mer effektivt for ? ligge foran konkurrentene. SAPs applikasjoner og tjenester gj?r det mulig for mer enn 248 000 kunder ? drive l?nnsomt, tilpasse seg endringer og oppn? b?rekraftig vekst. SAP er b?rsnotert i Frankfurt og p? NYSE. Se www.sap.com/norway for mer informasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy