Telekommunikasjon

Ny teknologi bidrar til et rikere museumsbes?k

Velkommen til lansering og pressevisning
Sted: Making Waves AS, Kristian IV ?s gt 15, Oslo
Tid: Tirsdag 17. september kl 11-13. Det vil bli enkel bevertning.
Kunstporten er et resultat av et unikt samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Munch-museet, Henie Onstad Kunstsenter, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Drammens Museum og Astrup Fearnley Museet.
Design og IT-selskapet Making Waves har v?rt ansvarlig for strategi, konsept, design og teknisk utvikling. Prosjektet har mottatt st?tte fra Sparebankstiftelsen DNB.

?Vi vet at barnefamilier ?nsker ? gj?re noe sammen i fritiden og at ungdom ofte synes det kan bli kjedelig ? bes?ke museene. For ? gj?re noe med dette har vi satt i gang dette unike samarbeidsprosjektet?, sier Hilde Fauskerud, prosjektleder og initiativtager til Kunstporten.
Kunstporten er utviklet spesielt for barnefamilier og ungdom, der de kan bli kjent med kunst p? syv norske kunstinstitusjoner, gjennom ? jakte etter og utforske kunstverk. Barn kan v?re kunstagenter og l?se oppdrag i m?te med kunst. Ungdom f?r hjelp til ? lage nyttige huskelapper de kan bruke i flere fag i videreg?ende skole. Appen er utviklet for iPhone/iPod, er gratis ? laste ned, og kan tas i bruk p? egne telefoner eller p? utl?nsenheter ved museene.
?Gode opplevelser handler om ? involvere og engasjere publikum. I utviklingen av Kunstporten har vi lagt vekt p? ? skape interaksjon gjennom samtaler, lek og aktiviteter mellom barn og ungdom og kunstobjektene. Gjennom grundige brukerstudier og involvering av m?lgruppene har vi utviklet et rammeverkt?y som museene n? kan fylle med fantastisk innhold?, sier Erik Jansson, Engagement Director i Making Waves.
Vi ?nsker velkommen til pressevisning den 17. september. De syv involverte kunstinstitusjonene i prosjektet, Sparebankstiftelsen DNB og Making Waves vil v?re tilstede.
Kontaktinformasjon:
Prosjektleder Hilde Fauskerud, Lillehammer Kunstmuseum [email protected], tlf 48 09 98 61 / 61 05 44 60
Gunhild Varvin, kommunikasjonssjef Henie Onstad Kunstsenter [email protected], mob. nr. 402 17 573.
Erik Jansson, Engagement Director, Making Waves AS [email protected], mob. nr. 958 90 279
Birthe M. Selvaag, gaver?dgiver, Sparebankstiftelsen DNB, [email protected], tlf. 90 16 62 29

Vedlagte filer
6000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy