Ny unders?kelse viser at hver fjerde IT-support i Norge bruker nettbasert selvbetjening som supportmetode

Nettbasert selvbetjening inneb?rer at personer hjelper seg selv ved ? f? svar p? sine sp?rsm?l og l?ser sine egne problemer uten ? blande inn bemannet support. 100 tilfeldig utvalgte IT- og supportansvarlige er blitt intervjuet per telefon. De fleste kjenner til supportmetoden og anser den ? v?re effektiv, og hver fjerde organisasjon bruker den.
Noen tall fra unders?kelsen:
80 prosent kjenner til begrepet nettbasert selvbetjening
77 prosent anser at nettbasert selvbetjening er en effektiv supportmetode
43 prosent bruker nettbasert selvbetjening, og 5 prosent planlegger ? innf?re det
19 prosent bruker hovedsakelig nettbasert selvbetjening som hjelp til sine brukere
If?lge unders?kelsen er de vanligste omr?dene for nettbasert selvbetjening interne rutiner og/eller policyer, MS Office og e-postprogrammer.
If?lge Norges IT- og supportansvarlige er gevinstene med nettbasert selvbetjening at det er effektivt, sparer tid, forenkler for kundene, avlaster den bemannede supporten og er kostnadseffektivt.
Om unders?kelsen: Unders?kelsesselskapet Axánd har p? oppdrag av ComAround telefonintervjuet 100 IT- og supportansvarlige i Norge om supportmetoden nettbasert selvbetjening. Dette er Norges f?rste unders?kelse p? omr?det.
Les hele unders?kelsen
Hvis du vil vite mer, kan du kontakte:
Therese Walve, Marketing Manager, ComAround
E-post: [email protected]
Tel/mob: +46 580 886 31

Om ComAround
ComAround er en internasjonal gasellebedrift som har spesialisert seg p? Zero Level-support. I mer enn tjue ?r har vi utviklet smarte nettbaserte selvbetjeningstjenester som gj?r at alle som jobber med en digital enhet, raskt og enkelt kan l?se sine problemer online. D?gnet rundt, ?ret rundt, l?ser ComAround Zero? problemer og svarer p? sp?rsm?l hos v?re kunder i over 100 land.
11210

Authors

Related posts

Top