mobiltelefoni

Nye arbeidstakere: Heller hjemmekontor enn h?yere l?nn

Oslo, 23. januar 2014 ? En ny rapport fra Aruba Networks (NASDAQ: ARUN) utforsker en ny type mobile ansatte som bryter ned tradisjonelle arbeidsm?nstre og endrer arbeidsplassen slik vi kjenner den ? og forventer at arbeidsgiverne skal reagere.
Last ned en kopi av rapporten her: Aruba Networks
Rapporten, som baserer seg p? over 5000 respondenter fra hele verden[1], avsl?rer kjennetegnene til #GenMobile ? en gruppe ansatte som defineres av sin preferanse for mobilitet, b?de med tanke p? hvilke enheter de bruker og deres tiln?rming til arbeidet. De har en tendens til ? kreve utradisjonell arbeidstid og fleksible arbeidssteder fremfor h?yere l?nn. De forventer stabilt Internett, og foretrekker Wi-Fi fremfor 3G, 4G eller kablet tilgang.
Flertallet av #GenMobile[2] er i et tidlig stadium av karrieren, eier tre eller flere tilkoblede enheter (62 %) og f?ler seg mest produktive n?r de jobber hjemmefra (57 %). #GenMobile er s? knyttet til sine mobile enheter at det er 15 ganger mer sannsynlig at de gir opp kaffe, og syv ganger mer sannsynlig at de tar farvel med TV-en fremfor sine elskede smarttelefoner.
Rapporten avsl?rer at heller enn ? v?re et hjelpemiddel i arbeidsdagen, s? former #GenMobile arbeidsdagen rundt sine mobile enheter. Med muligheten til ? arbeide effektivt n?r som helst, hvor som helst og p? hvilken som helst enhet, s? forventer de at arbeidsgiverne endrer policyen og gjennomf?rer de strukturelle endringene som er n?dvendig for at de ansatte kan arbeide p? sin foretrukne m?te.
Globale trender:
Wi-Fi er viktig: Nesten 58 % foretrekker ? ha tilgang til WiFi fremfor andre tilkoblinger (3G, 4G, kablet), mens 51 % sier at de mobile enhetene hjelper dem ? administrere sine liv.

Penger er ikke alt: Over halvparten (53 %) foretrekker ? jobbe hjemmefra to til tre dager i uken fremfor ? f? 10 % h?yere l?nn ? og nesten en tredjedel (32 %) foretrekker at arbeidsgiver betaler for en smarttelefon (etter den ansattes eget ?nske) fremfor 5 % h?yere l?nn.

En ny arbeidsdag gryr: Mer enn fire av ti (45 %) mener de arbeider mest effektivt f?r klokken 9 eller etter klokken 18.

All things connected: Det kommer ikke som en overraskelse at nesten halvparten (45 %) ?nsker at deres biler blir tilkoblet, men mer interessant er det ? se at en femtedel (20 %) ?nsker at deres kl?r eller sko skal bli tilkoblet i l?pet av de neste fem ?rene.

Teknologi p? jobb er essensielt: 38 % ?nsker heller ? kunne ta med sin egen enhet p? jobb fremfor ? ha et vinduskontor. 53 % vil heller at arbeidsgiver betaler for en enhet etter den ansattes eget ?nske, fremfor at de dekker lunsj.

Mobil ved enhver anledning: Den gjennomsnittlige forbrukeren bruker 21 timer i uken p? sine mobile enheter gjennom ? gj?re diverse ?render, som ? sjekke nettbanken eller se p? filmer ? og 37 % forventer at antallet eksterne arbeidstimer kommer til ? ?ke de neste 12 m?nedene.

Hvordan oppdage #GenMobile
Den typiske #GenMobile-ansatte f?lger ?hvor som helst, n?r som helst?-prinsippet for fleksibel arbeidstid ? hvor kontortid ikke lenger kun er begrenset til den tradisjonelle arbeidsdagen.
Aruba Networks tror at det ? forst? og betjene behovene til #GenMobile kan v?re n?kkelen til en produktiv arbeidsstyrke ? samtidig som man s?rger for at globale selskaper er i stand til ? konkurrere. For eksempel er det mer sannsynlig at #GenMobile, sammenlignet med andre grupper, har tilgang til mobile applikasjoner som Facebook (17 %) og Twitter (14 %). Det er ogs? 20 % mer sannsynlig at de har tilgang til ? og svarer p? ? jobb e-post p? sine mobile enheter. For #GenMobile er bruk av mobile enheter b?de p? jobb og privat s? innarbeidet at det kan virke som en medf?dt egenskap.
N?r det er sagt, s? er det fortsatt rom for menneskelig interaksjon i livet til #GenMobile. Nesten to tredjedeler (63 %) indikerer at de fortsatt verdsetter tiden n?r de kan koble seg fra sine mobile enheter ? noe som tyder p? at arbeidsgivere m? kunne v?re i stand til ? tilby effektiv nedetid n?r det er n?dvendig.
– Vi har sett at fleksibel arbeidstid, BYOD og ?alltid-tilkoblet? har v?rt ?kende over lengre tid, men denne rapporten viser at det n? har blitt en livsstil i det moderne arbeidslivet, sier Fredrik Andersen, Business Development Manager Norway i Aruba Networks.
– Denne rapporten antyder at #GenMobile ikke vil ha t?lmodighet med selskaper som ikke ivaretar deres mobile liv. For ? kunne tiltrekke seg og beholde de beste medarbeiderne, m? bedrifter begynne ? se etter l?sninger som sikrer et niv? av selvstendighet og produktivitet i arbeidslivet. Til syvende og sist vil mange m?tte redefinere de tradisjonelle arbeidsmilj?ene.
I tillegg til kravet om ?kt mobilitet, ber rapporten bedrifter om ? ta hensyn til #GenMobile sitt krav om tilknyttet teknologi. For eksempel, mens flertallet (70 %) av den typiske #GenMobile krever WiFi- eller mobilt bredb?nd-tilkobling (12 % mer enn gjennomsnittet), s? er operat?rdrevne teknologier som 3G og 4G kun foretrukket av henholdsvis 7 % og 5 % av respondentene.
– ? gjennomf?re de n?dvendige endringene p? arbeidsplassen m? kombineres med gode teknologiske valg; arbeidsgivere vil kun lykkes i ? motivere #GenMobile-arbeidere hvis de har den n?dvendige sikkerheten og tilkoblingene som skal til for ? muliggj?re dette skiftet, sier Andersen.
Regionale funn
Den ?kende ettersp?rselen etter fleksible arbeidsstiler illustreres best i USA, hvor 79 % av respondentene sier de f?ler seg mest effektive n?r de jobber hjemmefra. Britiske respondenter er ogs? over gjennomsnittet p? dette punktet. 72 % sier at hjemmekontoret er stedet de kan v?re mest produktive.
Blandingen mellom personlig og profesjonell bruk av enheter er vises best i S?r-Afrika, hvor 54 % av respondentene bruker sine smarttelefoner eller nettbrett til ? sjekke jobb e-post, og 46 % bruker de samme enhetene til mobil shopping. Dette er ogs? den regionen med h?yest andel smarttelefoneiere, med 80 %. Til sammenligning er det kun 61 % av de svenske respondentene som sier de eier en smarttelefon.
Viktigheten av personlige enheter for personlig bruk, kommer godt frem i Tyskland, hvor 83 % av respondentene sier at de bruker sine smarttelefoner eller nettbrett for ? sjekke privat e-post. Tilsvarende tall for Sverige er 80 %.
I Sverige sier 76 % av respondentene at de bruker mobile enheter til banktjenester, noe som illustrerer hvor sentrale mobile produkter har blitt til ? utf?re en tjeneste som tidligere ble utf?rt gjennom fysisk oppm?te.
Betydningen av personlige enheter i hverdagen, synes godt i Frankrike, hvor 62 % av respondentene sier at enhetene gj?r det enklere ? administrere livene deres ? b?de hjemme og p? jobb.
I Spania sier 63 % av respondentene at de har kj?pt en smarttelefon i l?pet av de siste 12 m?nedene, mens mer enn en fjerdedel (27 %) allerede eier et nettbrett.
I Midt?sten eies det generelt sett flere mobile enheter enn i andre regioner. 84 % av respondentene i De Forente Arabiske Emirater sier de eier tre eller flere tilkoblede enheter (81 % i Saudi Arabia), og dette er ogs? den regionen med h?yest eierandel av nettbrett (42 % i UAE, 31 % i Saudi Arabia).
Er du en mobil helt?
Aruba lanserer en konkurranse for ? feire de IT-ekspertene som har tatt initiativ til tiltak for ? styrke den voksende generasjonen av mobile arbeidere.
Fra 1. februar 2014 trenger du kun ? svare p? to sp?rsm?l om de mobile utfordringene din bedrift sto overfor og skrittene du tok for ? overkomme dem. Du kan deretter vinne den ultimate mobile opplevelsen, levert av Aruba Networks.
For flere detaljer og informasjon om hvordan delta i konkurransen, g? til www.genmobile.eu.
Flere ressurser
Rapporten: Are you ready for #GenMobile?: Aruba Networks

Bilder fra rapporten: Dropbox

Aruba AirHeads Community: http://community.arubanetworks.com/

Aruba Social Media Community: http://www.arubanetworks.com/company/socialmedia/

Klikk her for ? tweete rapporten: Twitter

[1] Unders?kelsen ble gjennomf?rt i november 2013 i Frankrike, Tyskland, Sverige, UAE, Saudi Arabia, S?r Afrika, Storbritannia og USA.
[2] #GenMobile er ikke en definert aldersgruppe, men har i forbindelse med denne rapporten blitt definert via et tverrsnitt av respondentene som viste den h?yeste preferansen for mobilitet hjemme og p? jobb. Disse respondentene var stort sett mellom 18 og 35 ?r.

# # #

Om Aruba Networks, Inc.
Aruba Networks er en ledende leverand?r av neste generasjons nettverksaksessl?sninger for mobile bedrifter. Selskapets Mobile Virtual Enterprise (MOVE)-arkitektur forener kablede og tr?dl?se nettverksinfrastrukturer til en s?ml?s aksessl?sning for bedrifters hovedkontor, mobile forretningsfolk, eksterne arbeidere og gjester. Denne helhetlige tiln?rmingen for ? f? tilgang til nettverk forbedrer drastisk produktiviteten og reduserer kapital- og driftskostnader.
Aruba er notert p? NASDAQ og Russel 2000? Index, er basert i Sunnyvale, California, og har virksomhet over hele det amerikanske kontinentet, Europa, Midt?sten, Afrika og Asia. For ? l?re mer, vennligst bes?k Aruba p? http://www.arubanetworks.com. For live nyhetsoppdateringer, f?lg Aruba p? Twitter og Facebook.

? 2014 Aruba Networks, Inc. Aruba Networks? trademarks include Aruba Networks?, Aruba The Mobile Edge Company? (stylized), Aruba Mobility Management System?, People Move Networks Must Follow?, Mobile Edge Architecture?, RFProtect?, Green Island?, ETips?, ClientMatchTM, Virtual Intranet AccessTM, ClearPass Access Management SystemsTM, Aruba InstantTM, ArubaOSTM, xSecTM, ServiceEdgeTM, Aruba ClearPass Access Management SystemTM, AirmeshTM, AirWaveTM, Aruba CentralTM, and [email protected] All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Vedlagte filer
Word-dokument 1610

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy