Nye entrepren?ravtaler med Eltel S?nnico og Relacom

(Fornebu, 13. oktober 2014) Telenor Norge AS og Canal Digital Kabel-TV as har inng?tt nye 5-?rs avtaler med Eltel S?nnico og Relacom. De nye avtalene skal sikre bedre kundeopplevelser.
Telenor Norge er inne i et langsiktig arbeid med modernisering og forenkling av tjenester og prosesser for alle teknologiomr?der. De nye avtalene skal sikre forenklede og mer effektive arbeidsprosesser, og st?rre langsiktighet og forutsigbarhet i leveranser for v?re partnere.
? Telenors samfunnsforpliktelse som leverand?r av nasjonal infrastruktur gj?r det n?dvendig ? kunne levere, bygge og drifte over hele landet. Et godt og velfungerende samarbeid med entrepren?rene er sv?rt viktig for ? levere best mulig tjenester til kundene, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.
I endring
Telekommarkedet i Norge er i endring. Teknologien utvikler seg raskt, med ny infrastruktur og nye tjenester. Telenor investerer ?rlig over fire milliarder kroner i infrastruktur og tjenester i Norge. De nye entrepren?ravtalene skal gi kundene bedre opplevelser, med ?kt kvalitet og raskere leveranser.
? Denne avtalen er en fantastisk start for oss. Vi er veldig glade for ? ha v?rt i stand til ? m?te de h?ye kravene til Telenor. Lengden p? kontrakten og kapasiteten i selskapet v?rt vil danne et meget viktig grunnlag for fremtidig samarbeid og utvikling med Telenor, sier Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direkt?r i Eltel S?nnico.
Landsdekkende
Avtalene er basert p? en modell der de to selskapene f?r ansvar for ? h?ndtere et avtalt volum av oppdrag innenfor leveranse, utbygging og drift, for gitte geografiske omr?der.
? Vi er sv?rt forn?yd med ? kunne fortsette v?rt gode samarbeid med Telenor. Avtalen er viktig for oss med tanke p? fremtidig utvikling av selskapet, sier ?ystein Knudsen, administrerende direkt?r i Relacom.
Partene er n? klare til ? realisere effekter av teknologi, organisering og prosessforbedringer gjennom de nye avtalene.
Om Eltel S?nnico
Eltel S?nnico AS er et nyetablert selskap gjennom fusjonering av Eltel Networks AS og S?nnico Tele AS, og er en totalleverand?r av telekommunikasjonstjenester i Norge. Selskapet dekker de fleste tjenestene innenfor fastnett og mobil utbygging, leveranse og drift, inklusive analyse, design, planlegging, prosjektledelse, konstruksjon, installasjon, testing og dokumentasjon. Eltel S?nnico blir en landsdekkende infrastrukturleverand?r innenfor telekom med lokal tilstedev?relse i 14 fylker med ca. 1100 ansatte.
Om Relacom
Relacom AS er en av Norges st?rste uavhengige teknologi- og tjenesteleverand?r innenfor telekom, energi og M2M (maskin-til?maskin). Selskapet har ca. 1900 ansatte fordelt over hele landet, og bist?r med alt innenfor prosjektering, bygging, installasjon, drift, service og vedlikehold.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
? Torild Uribarri, kommunikasjonsdirekt?r Telenor Norge, tlf. 911 55 381, [email protected]
? Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direkt?r i Eltel S?nnico, tlf. 917 58 666, [email protected]
? ?ystein Knudsen, administrerende direkt?r i Relacom, tlf. 901 78 590 [email protected]

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum.

Authors

Related posts

Top