Innovasjon

NYE L?SNINGER FRA BT GJ?R KUNDENE MER TILKOBLINGSDYKTIGE

BT lanserer en kampanje som gir st?rre organisasjoner bedre mulighet til skape mer ? og oppn? mer BT har n? lansert en kampanje og tilbudsportef?lje

BT lanserer en kampanje som gir st?rre organisasjoner bedre mulighet til skape mer ? og oppn? mer

BT har n? lansert en kampanje og tilbudsportef?lje som gir st?rre organisasjoner muligheten til ? bruke dagens teknologi p? en mer kreativ m?te. Ansvarsomr?det til enhver CIO er i rivende utvikling, og i tr?d med dette og vurderinger fra ledende bransjeanalytikere [1] vil BT Global Services tilby st?rre selskaper og statlige organisasjoner verden over nyskapende l?sninger som dekker fire sentrale m?lsettinger: Levere f?rsteklasses resultater, realisere nettskyens muligheter, arbeide enhetlig og harmonisk samt sikre topp ytelse hvor som helst.
Levere f?rsteklasses resultater ? globale organisasjoner m? kunne mestre en kompleks samling av nettverksteknologier ? kombinert med Application Performance Management (APM) og sikkerhetstjenester. Arkitekturen for ? kunne mestre en slik kompleksitet er ?det intelligente hybridnettet?. BT lanserer et bredt spekter av l?sninger basert p? IP Connect-tjenesten, som gir kundene mulighet til ? bruke rimeligere hybridnett som igjen gir forbedret tilgjengelighet, ytelse, ?konomi og sikkerhet. De f?rste tilbudene omfatter Application Performance Management l?sninger som en standard for st?rre globale nettverkskontrakter [2].
Realisere nettskyens muligheter ? kundene trenger forbedret ytelse og tilgang til et mangfold av skybaserte applikasjoner. De kobler seg opp mot ulike skyleverand?rer, men samtidig m? dataene i skyen til enhver tid v?re sikret. Informasjonsdirekt?rene kan lettere administrere skyressursene gjennom BTs nylanserte ExpressRoute with IP Connect, som gj?r at de kan omg? det ?pne Internettet ved ? koble seg opp mot Microsoft Azure-skyen. BT lanserer ogs? et spesielt pr?vetilbud for BT Cloud Compute-kunder med mulighet til ? koble seg til BT-skyen via IP Connect Global-nettet [3].
Sikre enhetlig og harmonisk arbeid i organisasjonen ? samarbeid m? kunne foreg? n?r som helst og hvor som helst ? via alle typer enheter. CIO?er m? kunne ha tillit til et nett som kan h?ndtere den nye b?lgen av kommunikasjonsl?sninger, og som dermed kan tilby de beste verkt?y for samarbeid. BT styrker tilbudet p? dette omr?det ved ? levere nye kommunikasjonstjenester til kundene med sv?rt konkurransedyktige betingelser [4].
Sikre topp ytelse hvor som helst ? organisasjonene benytter seg av mobile applikasjoner p? en rekke ulike enheter. CIO?er m? imidlertid fokusere p? det som virkelig teller: Det er ikke enheten som er viktig, det er dataene. BT leverer data og mobile applikasjoner gjennom tilkobling til tr?dl?se tilgangspunkter, Wi-Fi-soner og mobilnett slik at brukerne er sikret en s?ml?s opplevelse. Den nyeste sikkerhetsteknologien gj?r at b?de data og enheter alltid sikres, uansett hvor og hvordan de tilkobles eller anvendes. BT styrker n? sitt mobilitetstilbud ved ? lansere en ny l?sning som kobler medarbeidernes enheter opp mot selskapets nettverk p? en sikker m?te. Dette konsoliderer fordelene med den mobile arbeidsdagen, med minimal CapEx og en fleksibel prismodell. Ytterligere tjenester og tilbud som skal hjelpe kundene med forbedret kommunikasjon vil bli lansert i l?pet av kampanjen [5].
Luis Alvarez, administrerende direkt?r i BT Global Services, forklarer:
– En god utnyttelse av dagens muligheter krever kreativitet og innovasjon. V?re kunder har en n?rmest ubegrenset mulighet til ? skape kreative l?sninger som gir reelle forretningsforbedringer. Ved ? trekke veksler p? v?r portef?lje og v?rt BT Advise-team (konsulentorganisasjon) kan v?re kunder integrere intelligente hybridnett med h?y sikkerhet samtidig som de de oppn?r bedre ytelse, fleksibilitet og kontroll via skyen. V?re tilbud dekker ogs? samarbeidsverkt?y og s?ml?s mobilitet. Alle v?re tiltak i ?r vil gj?re kundene v?re mer ?tilkoblingsdyktige?.
[1] Informasjonsdirekt?ren blir en som if?lge Gartner kan ?forestille seg eller dr?mme den digitale dr?m, for s? ? realisere den? (Taming the Digital Dragon: The 2014 CIO Agenda, Gartner Executive Programs).

A to już wiesz?  Mobilpuls: 4G tar over i byene

[2] Datablader som beskriver de nye tilbudene, ligger ute p? www.bt.com/art-of-connecting. Tilgangen til de nye tilbudene varierer fra land til land. Kontakt din lokale informasjonsansvarlige for ytterligere opplysninger.
[3] Datablader som beskriver de nye tilbudene, ligger ute p? www.bt.com/art-of-connecting. Tilgangen til de nye tilbudene varierer fra land til land. Kontakt din lokale informasjonsansvarlige for ytterligere opplysninger.
[4] Datablader som beskriver de nye tilbudene, ligger ute p? www.bt.com/art-of-connecting. Tilgangen til de nye tilbudene varierer fra land til land. Kontakt din lokale informasjonsansvarlige for ytterligere opplysninger.
[5] Datablader som beskriver de nye tilbudene, ligger ute p? www.bt.com/art-of-connecting. Tilgangen til de nye tilbudene varierer fra land til land. Kontakt din lokale informasjonsansvarlige for ytterligere opplysninger.
Hvis du har sp?rsm?l kan du kontakte:
Alexander Havelda, Bite
[email protected]
+46 (0)8 402 01 00
DC14-207
Om BT
BT er en av verdens ledende leverand?rer av kommunikasjonstjenester og -l?sninger, og betjener kunder i mer enn 170 land. Hovedaktivitetene inkluderer leveranse av globale nettverksbaserte IT-tjenester; lokale, nasjonale og internasjonale telekommunikasjonstjenester for selskapets kunder til bruk hjemme, p? arbeid og p? farten; bredb?nd- og internettprodukter og -tjenester samt konvergerende fastlinje/mobile produkter og tjenester. BT best?r hovedsakelig av fem forretningsomr?der: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach..
I finans?ret som sluttet 31. mars 2013, var BT Groups inntekter ?18 103 millioner med et resultat f?r skatt p? ?2 315 millioner.
British Telecommunications plc (BT) er et heleid datterselskap av BT Group plc og omfatter nesten alle forretninger og eiendeler i BT Group. BT Group plc er notert p? b?rsene i London og New York.
G? til www.btplc.com hvis du vil ha mer informasjon.

A to już wiesz?  Interoute Virtual Data Centre tar sin IaaS skyplattform til det globale markedet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy