Nytt nasjonalt arkiv for forskningsdata

UNINETT Sigma lanserer i regi av NorStore-prosjektet en ny tjeneste for arkivering og deling av forskningsdata i Norge. Tjenesten er et resultat av stor ettersp?rsel fra norske forskere etter tjenester og verkt?y for langsiktig arkivering og tilgjengeliggj?ring av forskningsdata.
Hva er NorStore
NorStore er en bred forskningsinfrastruktur som tilbyr lagringstjenester til alle vitenskapelige disipliner som krever tilgang til avanserte storskalaressurser for lagring, arkivering, publisering eller digitale databaser. Fellesnevneren er at det dreier seg om komplekse data med behov for avanserte tjenester for ? h?ndtere behandling eller bevaring av disse.
Komplekse data
Det eksisterer stor variasjon av forskningsdisipliner og et bredt spekter av data i NorStore. Sensoriske data, medisinsk bildebehandling, numeriske klimasimuleringer, spr?kteknologi, genomsekvensering er eksempler p? forskningsomr?der som benytter NorStore.
?kt ettersp?rsel
– De siste ?rene har vi registrert ?kende ettersp?rsel fra forskere og beslutningstakere om ? tilby tjenester og verkt?y som skal bidra til ? styrke den vitenskapelige prosessen. Gjennom den nasjonale tjenesten for arkivering og deling av forskningsdata i Norge, er vi kommet et godt stykke videre i ? im?tekomme dette m?let, fastsl?r Andreas Jaunsen, prosjektleder for NorStore.
Fri tilgang til data
I Norge er det et nasjonalt strategisk m?l ? kunne tilby fri tilgang til offentlige data, deriblant forskningsdata. Gjennom arkivet har NorStore utviklet et rammeverk for dokumentering og arkivering av slike data.
Publiserte metadata vil tilbys i et rammeverk med fri tilgang, noe som betyr at data kan s?kes og gjenfinnes. Data lastes opp av autentiserte brukere via arkivets webgrensesnitt.
– Brukere som allerede benytter den nasjonale e-infrastrukturen vil f? tilgang til tjenesten, mens nye brukere m? godkjennes f?r NorStore kan gi tilgang, sier prosjektleder Andreas Jaunsen.
I utgangspunktet er tjenesten fritt tilgjengelig for alle forskere som finansieres gjennom offentlige midler (via Norges Forskningsr?d). Opplasting av datasett krever Feide- eller OpenIdP -autentisering. Forskere som ikke har Feide-identitet kan opprette en OpenIdP-konto og velge OpenId som tilbyder.
Pilot i f?rste omgang
Den nye arkivtjenesten tilbys i f?rste omgang som en pilot. Dette skyldes at vi mangler en god nasjonal tjeneste for elektroniske IDer for dataobjekter (for eksempel s?kalte DOIs). Dette betyr at datasettene forel?pig ikke vil kunne gj?res offentlig tilgjengelig med mulighet for ? referere til arkivet i publikasjoner.
Det jobbes med ? etablere en langsiktig nasjonal tjeneste for elektroniske IDer for publiserte datasett i arkivet, slik at datasettene kan publiseres offentlig. Dette vil gj?re det mulig ? henvise til datasett fra andre kilder som for eksempel CRIStin.
Tilgjengelighet og arkivering
Datasettene skal v?re tilgjengelige og nedlastbare fra arkivet for en periode p? 10 ?r, men st?rre datasamlinger som er av unik nasjonal verdi skal kunne arkiveres p? ubestemt tid. I p?vente av en nasjonal tjeneste for unike elektroniske IDer, vil datasettene forel?pig ikke gj?res offentlig tilgjengelig.
Fakta
UNINETT Sigma er koordinator for den nasjonale e-infrastrukturen i Norge.
Drift av tjenestene og ressursene utf?res av et nasjonalt konsortium som best?r av UiT Norges arktiske universitet, Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UNINETT Sigma.
E-infrastrukturen finansieres av Norges Forskningsr?d og de fire partneruniversitetene.
Mer informasjon: www.norstore.no/services/archive
Kontaktpunkt: prosjektleder Andreas Jaunsen, [email protected]

Authors

Related posts

Top