mobiltelefoni

Nytt rekord?r for Oslo Lufthavn

I 2013 reiste snaut 23 millioner gjennom Oslo Lufthavn. Det er 4,0 prosent eller dr?yt 876 000 flere enn i 2012, og det h?yeste antallet reisende over Oslo Lufthavn noensinne.
Veksten var st?rst i utlandstrafikken med en ?kning p? 675 248 eller 5,7 prosent totalt. Spesielt stor var ?kningen p? vanlig rutetrafikk til utlandet med 737 584 eller 7,1 prosent. For chartertrafikken var det en nedgang p? 4,4 prosent sammenliknet med 2012.
P? innenlandstrafikken har vi i 2013 totalt sett en ?kning p? 2,0 prosent eller 200 859 reisende.
Antall kommersielle flybevegelser (avganger og landinger) i 2013 var 234 524. Dette er en ?kning p? 1,8 prosent fra 2012.
Flere flyr utenlands
For desember m?ned isolert ser vi en ?kning i innenlandstrafikken p? 5,9 prosent eller 42 378 passasjerer. Utlandstrafikken ?kte enda mer i desember, med 9,0 prosent eller 70 294. Totalt var ?kningen i desember p? 7,5 prosent eller 112 675 flere reisende i 2013 enn i 2012.
? Generelt god ?konomi i Norge, kombinert med et godt rutetilbud fra flyselskapene og nordmenns generelle reiselyst, har gjort dette til et godt ?r, sier administrerende direkt?r p? Oslo Lufthavn, Nic Nilsen og fortsetter:
– Ettersp?rselen etter gode ruter er stort, og det er selv f?lgelig gledelig at vi kan tilby reisende nesten 170 direkteruter. I 2013 har ogs? Norwegian ?pnet interkontinentale ruter til USA og Asia, og i 2014 blir det enda flere. En utvikling vi ?nsker velkommen, sier han.
God punktlighet
I 2013 var punktligheten totalt sett p? Oslo Lufthavn p? 85 prosent, mens regulariteten var p? 98,7 prosent.
– Vi er godt forn?yd med punktligheten i et ?r hvor vi opplever en sterk passasjervekst, samtidig som vi er inne i en av de mest hektiske periodene i utbyggingen. At trafikkavviklingen har g?tt s? bra som den har gjort er takket v?re veldig bra innsats fra alle involverte p? Oslo Lufthavn, avslutter Nilsen.
Trafikktallene for desember og for 2012/2013 ligger vedlagt.
Oslo Lufthavn AS eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.
Vedlagte filer
48200

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy