kommunikasjon

?kt kundefokus og enklere administrasjon av ansattdata

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en organisasjon som skal sikre et godt servicetilbud for mer enn 60.000 studenter. SiO driver blant annet mer enn 8.000 studentboliger, 600 barnehageplasser, 50 kafeer og fem treningssentre. SiO omsetter for rundt 1,2 mrd kr.
N? er SiO i gang med ? f? p? plass HR-l?sning fra CatalystOne Solutions. Dette omfatter oversikt over alle ansatte og informasjon om dem (HR masterdata), st?tte for medarbeidersamtaler og oppf?lging, m?lstyring, medarbeiderunders?kelser.
Prosjektet startet i mai 2014 og skal v?re ferdig f?r jul i ?r. Prosjektet vil sikre at HR-l?sningen fra CatalystOne fungerer godt sammen med andre l?sninger p? personalomr?det.
CatalystOne leveres som skyl?sning, og fokus vil v?re p? ? st?tte de ?nskede prosessene p? best mulig m?te, slik at SiO oppn?r de ?nskede effektene, blant annet ?kt kundefokus og enklere administrasjon av ansattdata.
?Vi er midt i en digitaliseringsprosess og jobber mye med kvalitet, salg og service. For oss er kombinasjonen av et enkelt verkt?y for HR-masterdata, oppf?lging av den enkelte medarbeider og en enkel gjennomf?ring av medarbeiderunders?kelsen viktig? sier Trude Kolle Martini, organisasjonsdirekt?r i SiO.
SiO og CatalystOne – kontraktsignering
P? bildet: Organisasjonsdirekt?r i SiO, Trude Kolle Martini og Rune Riktor, CatalystOne Solutions.
Om CatalysteOne Solutions
Fra CatalystOne Solutions f?r du en helhetlig og brukervennlig softwaresuite og spisskompetanse innen omr?det Talent- og Prestasjonsledelse. Basert p? mer enn 10 ?rs erfaring og kunnskap hjelper vi v?re kunder til ? skape fremragende resultater gjennom systematisk utvikling av medarbeidernes prestasjoner, talent og potensiale. Kundenes behov og innspill er en viktig drivkraft i utviklingen av v?r kompetanse, metodikk og v?re produkter.

CatalystOne Solutions har kontorer i Oslo og Stockholm, samt utviklingsavdelinger i Sandefjord og Chandigarh (India).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bluetooth Smart   #Gorilla Glass   #GPS   #Polar Flow