Orkla mottar europeisk pris for mobil-l?sning

Oslo, 7. april 2014 – Orkla Shared Services har mottatt pris for et av de beste SAP-prosjektene i Europa i SAP Quality Awards EMEA 2014. L?sningen har gitt selgere ute i butikk en papirl?s hverdag.
Orkla Shared Services har, sammen med SAP-partner Ciber, implementert en mobil plattform basert p? den nyeste retail-teknologien for et av Orklas selskaper. Selgere i butikk har f?tt en l?sning som fjerner n?r alt papir, og gir dem enkle verkt?y for salg og kundeoppf?lging, timeregistrering og kj?rebok p? selgernes h?ndholdte enheter.
? Det er stor stas ? vinne pris, men det viktigste er at vi har f?tt verkt?y som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen for v?re selgere, sier Erlend Kv?rne i Orkla Confectionery & Snacks Norge. ? Vi har f?tt en l?sning som svarte p? de utfordringene vi hadde, og det er vi godt forn?yd med.
L?sningen er basert p? SAP Mobile Platform, inkludert Mobile Device Management (MDM)-l?sningen SAP Afaria. I l?sningen ligger app-er for oppgaver som selger utf?rer hos kunden i butikk, timef?ring og kj?rebok. App-ene er integrert mot andre SAP-forretningssystemer, slik at alle oppgavene kan utf?res fra smarttelefon eller nettbrett, samtidig som systemene alltid er oppdaterte. Dette gir en papirl?s hverdag for selgerne og bedre datakvalitet i systemene. Prisen de har mottatt er en bronse i EMEA-finalen av SAP Quality Awards 2014 i kategorien innovasjon.
Norgessjef i SAP, Michael R. ?stgaard, kommenterer som f?lger:
?Det er en sv?rt god l?sning basert p? v?re produkter. Den f?r til nettopp det som er fordelene ved ? bruke mobilplattformen fra SAP og tilh?rende app-er: En l?sning som kan brukes hvor som helst, n?r som helst, og som er direkte samkj?rt med bakenforliggende systemer. Det gir effektivisering og data som alltid er oppdaterte. Gratulerer med prisen!
Juryen begrunner tildelingen som f?lger:
Selgernes prosesser er gjort helt papirl?s; timeregistrering, kilometerregistrering og bes?k, salg og kundeoppf?lging i butikk

Sv?rt god innsats og engasjement fra forretningen for ? implementere en god l?sning

Et flott eksempel p? hvordan virksomheter kan overf?re forretningsprosesser til smarttelefonen

Brukertilfredsheten er h?y, og det har v?rt f? tekniske utfordringer

God bruk av mobilteknologi p? forholdsvis lavt budsjett

L?sningen leverer stor verdi til selskapet

De holdt fokus p? ? kj?re et smidig og lite prosjekt, selv om organisasjonen er stor, med tydelige m?l og tidslinjer

Orkla Shared Services tok imot prisen under en prisseremoni p? SAPs hovedkvarter i Walldorf i Tyskland 2. april.
Om SAP Quality Awards
Vinnerne av SAP Quality Awards 2014 for Europa, Midt-?sten og Afrika (EMEA) ble hedret under en seremoni p? SAPs hovedkontor i Waldorf, Tyskland, den 2. april.

SAP Quality Awards annerkjenner kunder som har gjort en utmerket jobb med implementering av l?sninger, og gitt stor forretningsverdi til sine organisasjoner

Ut fra 222 nominasjoner ble 25 regionale vinnere fra EMEA valgt ut og presentert for et eksternt, uavhengig dommerpanel, som har k?ret prisvinnerne, bed?mt ut fra SAPs ti kvalitetsprinsipper, oppn?dd forretningsverdi og endringsledelse

Les ogs? mer i SAPs nyhetsmelding p? engelsk om utdelingen.
Se ogs? mer om vinnerne p? www.sap.com/qualityawards
Om bildet: Fra prisutdelingen i Walldorf, Tyskland, hvor tre representanter fra Orkla mottok prisen. F.v: Erlend Kv?rne (nr. tre f.v.), Kathrine Kj?ren (nr. fire f.v) og B?rge Filseth (nr. fem f.v).
Pressekontakter:
Brit Ingvild Holmem, Iteo
E-post: [email protected] , Mobil: + 47 90643115
Susanne Kapfer, Director Communications, SAP Nordic & Baltic region
E-post: [email protected] , Mobil: +46 (0)733 587798

Om SAP
Som markedslederen innen forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle st?rrelser og innen alle bransjer til ? bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager til kasse, kontor til mobil enhet ? SAP hjelper mennesker og organisasjoner til ? jobbe bedre sammen og med ? bruke forretningsinnsikt mer effektivt for ? ligge foran konkurrentene. SAPs applikasjoner og tjenester gj?r det mulig for mer enn 253500 kunder ? drive l?nnsomt, tilpasse seg endringer og oppn? b?rekraftig vekst. SAP er b?rsnotert i Frankfurt og p? NYSE. Se www.sap.com/norway for mer informasjon.2510Send som e-post

Authors

Related posts

Top