Innovasjon

Oslo Lufthavn milj?sertifisert

24-03-2014 14:19 CET Oslo Lufthavn AS Mandag 24. mars 2014 mottok Oslo Lufthavn sertifikatet som viser at man er sertifisert i henhold til den internasjonalt h?yt anerkjente standarden ISO 14001 av DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd).

Mandag 24. mars 2014 mottok Oslo Lufthavn sertifikatet som viser at man er sertifisert i henhold til den internasjonalt h?yt anerkjente standarden ISO 14001 av DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd).
? En flott anerkjennelse for flyplassen v?r, sier administrerende direkt?r i Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.

Standarden ISO 14001 er en internasjonal standard for milj?styring utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjonen for Standardisering) og er basert p? to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.
Reduserer OSLs milj?belastning til et minimum
At milj?styringssystemet til OSL er sertifisert etter ISO 14001 standarden, betyr at det er m?lt mot en standard for god milj?ledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utf?rt av en tredjepart, DNV GL, vet kundene at de kan stole p? at OSL aktivt jobber med ? redusere bedriftens, produktenes og tjenestenes milj?belastninger til et minimum.- Vi i OSL er stolte over ? v?re f?rste lufthavn i Avinorkonsernet som milj?sertifiseres etter ISO14001-standarden. Lufthavnen har siden ?pningen i 1998 hatt ambisi?se milj?m?lsettinger, og sertifiseringen er for oss ytterligere en bekreftelse p? dette, forteller Nilsen.
Langvarig og kontinuerlig prosess
OSL startet sertifiseringsprosessen med en statusanalyse fra DNV GL i desember 2010 og besluttet da ? jobbe mot ? f? sitt styringssystem sertifisert etter ISO 14001 standarden. H?sten 2014 ble hovedrevisjonen gjennomf?rt av DNV GL og sertifikatet ble overrakt 24. mars 2014. Sertifikatet er gyldig i tre ?r og DNV GL vil gjennomf?re ?rlige periodiske revisjoner, f?rste gang h?sten 2014.
– Prosessen fram mot sertifisering har v?rt krevende, og har betydd stor innsats fra de i selskapet som p?virker milj?et i sitt daglige virke. Vi er glade over ? v?re i m?l n?. Samtidig er det viktig ? ha i mente at en sertifisering bare er starten p? et langvarig arbeid, som vil hjelpe oss ? holde “trykket oppe” over tid, sier Nilsen.
Imponert over OSL
OSL har helt siden planleggingen av lufthavnen hatt fokus p? ytre milj?. OSL arbeider systematisk for ? redusere milj?p?virkningen fra virksomheten og bruker ogs? ny teknologi og innovasjon som hjelper oss med ? bli bedre. Blant tiltakene p? Oslo Lufthavn er lagring av sn? om vinteren som omgj?res til kj?lenergi man bruker p? sommeren, gjenvinning av energi fra avl?psvann og forprosjekt for ? utrede bruk av hydrogen som energikilde for kj?ret?y p? lufthavnen. OSL er siden 2010 sertifisert p? h?yeste niv? i Airport Carbon Accreditation, en frivillig ordning for ? systematisk ? redusere lufthavners klimagassutslipp sammen med akt?rene p? lufthavnen.
– OSL er en godt organisert profesjonell akt?r og hadde mange mennesker p? flere niv?er involvert i sertifiseringen. V?re revisjonsledere m?tte stor ?penhet og stolthet over arbeidet som gj?res. OSL har en stor utstyrspark og mange akt?rer p? flyplassen og med omfattende virksomhet, regelverk og tillatelser, er vi imponert over hvordan OSL jobber systematisk og profesjonelt med sin milj?p?virkning, sier Karin Stensmyren Monsen, leder for DNV GLs sertifiseringsenhet i Norge.

A to już wiesz?  Rekord p? Oslo Lufthavn

Oslo Lufthavn AS eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 23 millioner reisende og mer enn 230 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.50530Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy