Telekommunikasjon

P? vei mot digitalisering av byggsektoren

Vinnerne av en idékonkurranse om utvikling av en fremtidig nettl?sning for enkle byggesaker er k?ret. Det ble to vinnere. Samarbeidspartnerne Norkart, Holte, Software Innovation og 3dBolig st?r bak det ene vinnerbidraget, mens Evry, Jotne EPM og AsplanViak Internett (Avinet) er den andre vinneren.

Direktoratet for byggkvalitet har gjennomf?rt en ?pen idékonkurranse for ? f? gode innspill til morgensdagens digitale s?knadssystem for enkle byggesaker. L?sningen har arbeidsnavnet ?ByggLett?, og er ment for byggesaker uten ansvarsrett, det vil si garasjer og uthus opp til 70m2. Slike byggesaker utgj?r en tredjedel av om lag 100.000 ?rlige byggesaker i Norge.
– Byggesaksprosessen kan gj?res smartere, men det krever samarbeid og digitalisering. Visjonen for ByggLett er ? f? fram gode verkt?y som gj?r byggesaksprosessen enkel, rask og sikker for b?de s?kere, saksbehandlere i kommunene og andre involverte
sier direkt?r Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).
– Norkarts l?sningsforslag er utarbeidet i samarbeid med Holte, Software Innovation og 3DBolig. Evry har med seg Jotne EPM og AsplanViak Internett (Avinet). Begge skilte seg ut i konkurransen. De presenterer helhetlige tekniske l?sninger gjennom hele byggeprosessen fra skisse til byggesaksprosessen er avsluttet med ferdigattest. Samtidig er dette enkle l?sninger for brukerne med kart, tegneverkt?y, automatisk sjekk av prosjektet mot bygningsregelverket, betaling p? nett for byggesaksgebyr og digitale svar fra kommunen til brukeren, fortsetter Lie.
Norkart, Holte, Software Innovation og 3dBolig sin fagkunnskap representerer en unik kompetanse innenfor fagomr?dene GIS, byggesaksbehandling, 3D konstruksjon og saksbehandling. Samlet ?pner dette muligheten for ? ta frem og realisere ByggLett.
ByggLett skal v?re et lavterskelhjelpemiddel for selvbyggere, byggmestere, snekkere og andre som tilbyr profesjonelle tjenester knyttet til byggesaksprosessen for uthus og garasjer.
L?sningsforslagene presenterer ogs? forslag til forretningsmodeller som i stor grad kan gj?re ByggLett selvfinansierende og redusere offentlige utviklings- og driftskostnader.
Det er et stort potensial for ? spare tid og kostnader n?r det tilrettelegges for at akt?rene og it-systemene i byggesektoren kan kommunisere og samhandle digitalt – b?de seg i mellom og med offentlige myndigheter.
Prosjektet er en pilot i Nasjonalt program for leverand?rutvikling i regi av NHO og KS og er gjennomf?rt i samarbeid med KS/KommIT, Statens kartverk , Byggmesterforbundet og representanter for kommunene (Stavanger og Larvik).
P? bildet: Samarbeidspartnerne Norkart, Holte, Software Innovation og 3dBolig st?r bak det ene vinnerbidraget.
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap med en voksende internasjonal tilstedev?relse. Vi utvikler og selger programvare for Enterprise Content Management og informasjonsh?ndtering bygget p? Microsoft-teknologi og har n?rmere 30 ?rs kompetanse og erfaring med ? levere standardl?sninger for dokumenth?ndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll. V?r misjon er ? hjelpe virksomheter med ? gj?re informasjon til sin mest verdifulle ressurs. Software Innovation har rundt 300 ansatte i Oslo, Stockholm og K?benhavn og et utviklingssenter i Bangalore. L?sningene selges og leveres ogs? gjennom et internasjonalt partnernettverk. Vi tilbyr produktene ProArc, Business 360°, Public 360° og DocuLive, som i dag brukes av mer enn 600 virksomheter og 200.000 brukere i privat og offentlig sektor. www.software-innovation.no 2150

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #HP   #Jenny Gustavsson   #PC   #USB