Pagero utvider Ekstern Print til 11 land!

Pagero Ekstern Print er en kostnadseffektiv tjeneste for lokalt utskrevne fakturaer i ulike land.
Tjenesten gj?r det mulig for v?re kunder ? h?ndtere alle sine utg?ende fakturaer via en og samme kanal ? Pagero Online ? uavhengig av mottakerens mulighet for ? h?ndtere e-fakturaer.
De mottakere som kan ta imot fakturaer elektronisk f?r e-fakturaer og de som ikke kan motta elektronisk f?r papirfakturaer. Avsenderen trenger ikke ? tenke p? hvem som kan motta hva, sorteringen skjer automatisk i Pagero Online.
Tidligere har vi tilbudt l?sningen i Sverige, Norge, Danmark og Finland. N? legger vi til ytterligere sju land: Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia, Tyskland og ?sterrike.
?V?re internasjonale kunder har kunder i de fleste land innenfor EU. Derfor er det viktig at vi kan tilby v?r Ekstern Print-tjeneste lokalt i hvert land for dem. Planen v?r er ? utvide tjenesten til enda flere land i en n?r fremtid,? sier Jonas Edlund, Vice President Marketing, Pagero.
Pagero utvikler, markedsf?rer og leverer tjenester for ? kommunisere digitale forretningsmeldinger, som e-fakturaer, e-ordrer og e-betalinger. Alle tjenester leveres i nettskyen via v?rt nettverk Pagero Online. Vi tilbyr skalerbare l?sninger for sm?, mellomstore og store bedrifter og organisasjoner med lokal eller global tilstedev?relse. V?re kunder har tilgang til Nordens raskest voksende forretningsnettverk for enkel, sikker og kostnadseffektiv kommunikasjon med andre bedrifter, uavhenging av forretningssystem. Vi har kontor i Oslo, G?teborg, Stockholm, Helsingfors og Dublin. Les mer p? www.pagero.no

Authors

Related posts

Top