Telekom

Posture Flexi

eSamfunnet ? evolusjon eller revolusjon?
Regjeringens digitaliseringsprogram er allerede vedtatt, og arbeidet med ? effektivisere og forbedre offentlig sektor er i rute. I dagens samfunn stiller innbyggerne h?yere krav til tjenestene. Tidligere var vi ledende innenfor digitale tjenester internasjonalt, men sammenlignet med andre europeiske land sakker vi i dag akterut i digitaliseringsgrad. Dette er en utfordring hver enkelt sektor, kommune og etat ikke kan eller b?r l?se p? egen h?nd.
Fulldigitalisering betyr langt mer enn ? kunne laste ned skjema fra nettsider, og det stiller h?ye krav til deg og din organisasjon. Hvordan kan for eksempel offentlig sektor bli mer brukervennlig og ?ke kvaliteten p? tjenestene? Eller hvordan kan vi legge til rette for en smart og effektiv bruk av IKT i samfunnet? Det er un?dvendig ? finne opp kruttet p? nytt ? ta sjansen og l?r av dem som allerede har overvunnet hindringene.
Samarbeidspartner:
ITpro.no
Velkommen til ?rets viktigste digitaliseringskonferanse!
Sveriges st?rste konferanse- og utdanningsselskap for privat og offentlig sektor ? n? ogs? i Norge! Vi vet at v?re konferansedeltakere krever det lille ekstra. De n?yer seg ikke med ? sitte passive og bli matet med fakta. V?re deltakere er mennesker som vil utvikles og som har drivkraften til ? se bortenfor horisonten og gj?re framskritt for den organisasjonen de arbeider i.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy