kommunikasjon

Prestisjetung milj?pris til Oslo Lufthavn

Prestisjetung milj?pris til Oslo Lufthavn
18-06-2014 13:30 Oslo Lufthavn AS Oslo Lufthavn ble tirsdag tildelt ACIs ?ECO Innovation Award?. Dette er femte gang prisen blir delt ut og det er f?rste gang Oslo Lufthavn g?r til topp. ? Vi f?r prisen med begrunnelsen at vi jobber systematisk og helhetlig med milj?, og det er selvsagt gledelig, sier administrerende direkt?r Nic. Nilsen.

Oslo Lufthavn ble tirsdag tildelt ACIs ?ECO Innovation Award?. Dette er tiende gang prisen blir delt ut og det er f?rste gang Oslo Lufthavn g?r til topp. ? Vi f?r prisen med begrunnelsen at vi jobber systematisk og helhetlig med milj?, og det er selvsagt gledelig, sier administrerende direkt?r Nic. Nilsen.
Prisen ble delt ut under ACIs generalforsamling i Frankfurt tirsdag kveld, og tatt imot av Thomas Langeland, lufthavnsjef ved Kjevik Lufthavn. Langeland er leder av Regional Airports Forum i ACI Europe. For Oslo Lufthavn var prisen et vitnesbyrd om at arbeidet med milj? blir lagt merke til.
– Det er veldig tilfredsstillende at satsingen v?r p? milj? peker seg ut, da dette har v?rt en viktig del av v?r strategi siden vi ?pnet i 1998, sier Nilsen og fortsetter:
– Denne prisen er et godt tegn p? at vi er p? rett vei i milj?arbeidet v?rt, og dette er en anerkjennelse vi selvsagt er stolte av.
?ECO Innovation Award? deles ut til den flyplassen som har demonstrert fremragende milj?prestasjoner og i s?rdeleshet en innovativ tiln?rming til milj?ledelse.
Pristildelingen vurderes utfra en rekke kriterier, blant annet: Milj?bevissthet, klimagassutslipp, involvering av interessenter, utslipp og st?y.
Dette er blant milj?tiltakene Oslo Lufthavn har prioritert de siste ?rene:
Energitiltak
Dette knytter seg til fornybar energi og hvordan Oslo Lufthavn tradisjonelt har tenkt med varmeveksling mot grunnvannet.
I forbindelse med utbyggingen av flyplassen har OSL et krav om at str?mbehovet per kvadratmeter i Terminalen skal v?re det halve av det som var et nytt og moderne bygg ved ?pning i 1998. Det har utfordret b?de arkitekter og ingeni?rer, og det legges n? blant annet opp til at Oslo Lufthavns sn?deponi skal brukes til kj?ling av Terminalen sommerstid.
Oslo Lufthavn satser veldig p? utfasing av fossil energi, som brenning av olje.
Rent grunnvann
Oslo Lufthavn har brukt mye ressurser p? ? holde p? grunnvannskilden ren, da flyplassen ligger rett over en potensiell fremtidig drikkevannskilde.
Luftrom og flyst?y
Oslo Lufthavn var den f?rste flyplassen i verden som benyttet oss av det s?kalte ?Point Merge?-systemet, som kombinerer h?y kapasitet med forutsigbare flytraseer. Oslo Lufthavn satser mye p? i st?rst mulig grad ? ikke fly over de tettest bebygde omr?dene.
Det siste ?ret har Oslo Lufthavn testet kurvede innflygninger, og til ? v?re veldig tidlig ute med ? implementere dette som et fast system for innflygning.
Klimautslipp
M?ten Oslo Lufthavn h?ndterer sine klimagasser p? har gitt flyplassen den h?yeste sertifiseringen i ACA (Airport Carbon Accreditation). Denne sertifiseringen betyr at Oslo Lufthavn lager et ?rlig tredjepartsverifisert klimaregnskap i samsvar med ISO 14064 og arbeider systematisk med ? redusere klimagassutslipp sammen med akt?rene p? lufthavnen. ?
Last ned pressemelding (p? engelsk) fra ACI Europe under.
Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor. Selskapet eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, som er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 23 millioner reisende og mer enn 230 000 flybevegelser per ?r. 3000Send som e-post

A to już wiesz?  Enkel ettermontering av str?mm?leteknikk

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy