Data

Rekord?r for Software Innovation

14-03-2014 10:43 Software Innovation AS Software Innovation leverte rekordresultater i 2013. Selskapet n?dde en omsetning p? MNOK 335,0 og driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) endte p? MNOK 62,6, noe som tilsvarer en EBITDA-margin p? 18,7 prosent. Selskapet vil s?ke b?rsnotering i l?pet av 2014 og har engasjert ABG Sundal Collier og Arctic Securities som finansielle r?dgivere i denne prosessen.

Software Innovation leverte rekordresultater i 2013. Selskapet n?dde en omsetning p? MNOK 335,0 og driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) endte p? MNOK 62,6, noe som tilsvarer en EBITDA-margin p? 18,7 prosent. Selskapet vil s?ke b?rsnotering i l?pet av 2014 og har engasjert ABG Sundal Collier og Arctic Securities som finansielle r?dgivere i denne prosessen.
– 2013 var et veldig bra ?r, og 2014 tegner tilsvarende godt for b?de topp- og bunnlinje. Etter noen ?r hvor vi har samlet oss rundt felles strategi og konsolidert driften er vi klare for ?kt vekst. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Torstein Harildstad, CEO i Software Innovation.
Med stor suksess i det svenske kommunemarkedet, ny rekordavtale i det norske markedet, global Microsoftpris og flere spennende produktlanseringer, var 2013 et begivenhetsrikt ?r for det skandinaviske programvareselskapet. Software Innovation fortsetter ? styrke sin posisjon i flere markeder og kan vise til en kundetilvekst i 2013 som var 32 % h?yere enn i foreg?ende ?r.
Satsning i offentlig sektor bidrar mye til de gode resultatene, med en ?kning i ren softwareomsetning p? 5,4 % i Norge og 14,2 % i Sverige. Selskapet signerte v?ren 2013 den st?rste avtalen i selskapets nyere historie, en rammeavtale med 38 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner gjennom Uninett, verdt over seksti millioner kroner.
-Vi merker at digitaliseringen i offentlig sektor har skutt fart. Som leverand?r av en av markedets mest fremtidsrettede l?sninger for digital saksbehandling, arkivering og dokumenth?ndtering, den eneste med komplett NOARK 5-godkjenning, opplever vi en stor p?gang fra offentlige virksomheter som ?nsker ? realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sier Harildstad.
I tillegg til suksessen i offentlig sektor opplever selskapet en stadig ?kende interesse for selskapets produktl?sninger rettet mot olje-, gass- og engineering-sektoren. Dette resulterte i 20 nye ProArc-kunder b?de lokalt og internasjonalt i 2013.
Konsernresultat 2013
Millioner kroner 20132012Endring
Omsetning 335,0328,12,1%
Driftsresultat f?r av- og nedskrivninger62,657,39,2%
Resultat f?r skatt 33,330,210,3%

A to już wiesz?  Revejakt p? Gule Sider

I Norge vokser Software Innovations driftsresultat med 29,9%. Selskapet har dermed hatt sitt beste ?r noensinne, samtidig som det er gjort store investeringer som skal bidra til ? styrke den norske organisasjonen i ?rene som kommer.
Etter ? ha gjort en del forenklinger i Software Innovations svenske organisasjon, har selskapet n?dd ?all time high? p? salg av l?sninger til virksomheter i den svenske kommunesektoren.
I selskapets danske virksomhet har 2013 v?rt et ?r preget av konsolidering og omstrukturering, noe som skal bidra til ? styrke den videre satsningen og l?nnsomheten inn i 2014.
Digitaliseringen i offentlig sektor skyter fart og Software Innovation har i 2013 styrket sin posisjon ytterligere. Selskapet er en sentral akt?r i flere omfattende offentlige digitaliseringsprosjekter hos kunder b?de i Norge, Danmark og Sverige med sin l?sning Public 360°.
H?ydepunkter fra 2013:
? Software Innovation signerte i mai en omfattende avtale med UNINETT. Public 360° er med dette den anbefalte nye l?sningen for dokumenth?ndtering, saksbehandling og arkivering hos 38 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Avtalen, som har en ramme p? 8 ?r og over 60 millioner kroner, er den st?rste i Software Innovations nyere historie. Med den nye rammeavtalen har selskapet tatt et stort skritt videre i satsningen p? markedet for forskning og utdanning.
? Software Innovation tar markedsandeler i det svenske kommunemarkedet med 10 nye kommunekunder i 2013. Av 28 kommunekunder totalt tilsvarer dette en svensk kundetilvekst p? 55 % i dette segmentet.
? Avtalen med Patent- og Varem?rkestyrelsen, en del av det danske Erhvervs- og V?kstministeriet, representerer et nytt og spennende segment i det danske markedet, med store fremtidsmuligheter
? Danmarks nest st?rste kommune, Aarhus, har valgt at ? satse p? den mobile l?sningen 360° eWorker fra Software Innovation. M?lsetningen er raskere og enklere adgang til dokumenter og kunnskap for kommunens ledelse.
? Fem nye kunder p? F?r?yene har tatt i bruk Public 360° og Software Innovation har gjennom sin lokale partner Formula n? hele 48 kunder i ?yriket. I tillegg fikk selskapet i 2013 sin f?rste kunde p? det afrikanske kontinentet, den S?r-Afrikanske provisen Limpopo.
Styrket posisjonering i olje- og gassindustrien med flere viktige avtaler i 2013. ProArc forblir det naturlige valg for selskaper innen blant annet olje, gass og engineering som ?nsker ? effektivisere prosjektgjennomf?ring og styrke sin konkurransedyktighet i industrien med standardl?sninger for dokumenth?ndtering- og kontroll.
? Wintershall tok over Bragefeltet fra Statoil i oktober 2013 og valgte ProArc til ? holde orden p? dokumentasjon i prosjektet
? RWE Dea, Det Norske Oljeselskap, Wintershall, Premier Oil og Lundin er eksempler p? operat?rer i olje- og gassindustrien som i 2013 valgte ? implementere ProArc. ProArc tok i fjor en betydelig andel av markedet for Owners & Operators. Dokumenth?ndteringsl?sningen ProArc fra Software Innovation skal sikre kontroll p? dokumentflyten i den omfattende feltutbyggingen i Norskehavet
? I 2013 vokste ProArc internasjonalt og Software Innovation sikret kontrakter med nye kunder i Europa og Asia
Produktlanseringer og prisdryss
? Software Innovation ble i juni utnevnt til Microsoft Global Government: Public Sector Partner of the Year for 2013. I konkurranse med over 80 internasjonale IT-leverand?rer, mente juryen at det norske programvareselskapet med sin gode utvikling i det offentlige markedet og satsning p? fremtidsrettede digitale l?sninger, hadde utmerket seg spesielt. Software Innovation har v?rt tidlig ute med ? bygge sine offentlige l?sninger p? ny Microsoft-teknologi, deriblant overgang til skytjenester, utvikling av Apper for Windows 8 og satsning p? Microsoft Office og SharePoint 2013. I tillegg ble selskapet utnevnt til ?rets Programvarehus 2013 av Microsoft Norge.
? Fjor?rets produktlanseringer hadde stort fokus p? brukervennlighet, blant annet gjennom en ny touchbasert App for dokumenth?ndtering p? nettbrett og smarttelefon i Windows 8, samt tett integrasjon av l?sningene mot Office og SharePoint 2013
? Public 360° ble styrket ytterligere og st?tter n? alle kanaler for offentlig digital post, deriblant Altinn og digipost. Publisering av offentlig informasjon p? internett er gjort enda enklere med ny cloud-l?sning. Nylig ble Public 360? den f?rste sak- og arkivl?sningen i det norske markedet med komplett NOARK 5-godkjenning fra Riksarkivet.
Blant ECM-eliten i den Magiske Kvadranten
Software Innovation ble i 2013 inkludert i Gartners “Magic Quadrant for Enterprise Content Management” for tredje ?r p? rad. Software Innovations strategi for ? utvikle av bransjespesifikke systemer p? SharePoint-plattformen har plassert selskapet blant nisjeakt?rene i Gartners magiske kvadrant. Kombinasjonen av nisjel?sninger for ECM og Microsoft SharePoint er unik i markedet.
Talentfabrikk
Software Innovation har de siste tre ?rene hatt stor suksess med sitt omfattende tverrfaglige traineeprogram. Det er en stor satsning og en viktig kilde for ? utvikle talenter og fremtidige ledere i selskapet. 2012/ 2013-kullet som besto av hele 18 traineer, har n? tr?dt inn i nye roller som konsulenter, selgere, prosjektledere og produktansvarlige i selskapet. I august 2013 startet 11 nye talenter med b?de IT og ?konomibakgrunn ?rets traineeprogram og h?sten 2014 er det oppstart for enda et nytt kull.
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap med en voksende internasjonal tilstedev?relse. Selskapet utvikler og selger programvare for Enterprise Content Management (ECM) og informasjonsh?ndtering bygget p? Microsoft-teknologi. Selskapet har n?rmere 30 ?rs kompetanse og erfaring med ? levere standardl?sninger for dokumenth?ndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll. V?r misjon er ? hjelpe virksomheter med ? gj?re informasjon til sin mest verdifulle ressurs. Selskapet har rundt 340 ansatte og l?sningene selges og leveres ogs? gjennom et internasjonalt partnernettverk. Software Innovation tilbyr produktene ProArc, Business 360° og Public 360°/DocuLive, som i dag brukes av mer enn 600 virksomheter og 200.000 brukere i privat og offentlig sektor. www.software-innovation.no

A to już wiesz?  Gratistur til Bergen med Gule Sider

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy